Kontakty

Adresa:Kollárova 55 Telefón:048/4142116
974 01 Banská Bystrica
IČO:42196906 e-mail:csppbb@gmail.com

Mgr. KATARÍNA LEHOCKÁ
- riad. ŠMŠ / triedna uč. VI.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail : katarina.lehocka@csppbb.sk

Mgr. MARTINA EISNEROVÁ
- zást. riad. pre CŠPP pri ŠMŠ
Tel. : 048/4142116
e-mail : martina.eisnerova@csppbb.sk

OBJEDNÁVANIE KLIENTOV:
ALEXANDRA BÁLINTOVÁ
Tel. : 048/4142116 (pondelok až piatok 7:30 – 11:00 hod.)
Objednávanie e-mailom: sasa.balintova@csppbb.skPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

Mgr. ĽUDMILA GÁBOROVÁ
- triedna uč. II.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail : ludmila.gaborova@csppbb.sk

Mgr. VIERA RAGANOVÁ
- triedna uč. III.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail : viera.raganova@csppbb.sk

LUCIA RUSKOVÁ
Tel. : 048/4142116
e-mail : lucia.ruskova@csppbb.sk

Ing. DRAHOMÍRA SUPEKOVÁ
Tel. : 048/4142116
e-mail : drahomira.supekova@csppbb.sk

Mgr. MARTA MAKROVSKÁ
- triedna uč. IV.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail : marta.makrovska@csppbb.sk

Mgr. MICHAELA GAJDOŠOVÁ
- triedna uč. I.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail : csppbb@gmail.com

Mgr. LAURA IVANOVÁ
Tel. : 048/4142116
e-mail : laura.ivanova@csppbb.sk

Mgr. KATARÍNA KOUDELOVÁ
Tel. : 048/4142116

ODBORNÍ ZAMESTNANCI:

PaedDr. ELENA LUPTÁKOVÁ
- špeciálny pedagóg - psychopéd
Tel. : 048/4142116
e-mail : elena.luptakova@csppbb.sk

Bc. KATARÍNA MACÁKOVÁ
- diplomovaný fyzioterapeut
Tel. : 048/4142116
e-mail : katarina.macakova@csppbb.sk

Mgr. MARTINA ŠULEKOVÁ
- logopéd
Tel. : 048/4142116
e-mail : martina.sulekova@csppbb.sk

Mgr. VALÉRIA VALLOVÁ
- špeciálny pedagóg – psychopéd
Tel. : 048/4142116
e-mail : valeria.vallova@csppbb.sk

Mgr. MONIKA JANČAŘÍKOVÁ
- psychológ
Tel.: 048/4142116
e-mail: monika.jancarikova@csppbb.sk

Mgr. KATARÍNA KOUDELOVÁ
-surdopéd
Tel.: 048/4142116


Pomocná sila v kuchyni: Emília Halušková
Tel. : 048/4142116 mobil : 0911 256 845