Kontakty

Adresa:Kollárova 55 Telefón:048/4142116
974 01 Banská Bystrica
IČO:42196906 e-mail:csppbb@gmail.com

Mgr. KATARÍNA LEHOCKÁ
- riad. ŠMŠ / triedna uč. VI.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail: katarina.lehocka@csppbb.sk

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

Mgr. źUDMILA GÁBOROVÁ
- triedna uč. II.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail: ludmila.gaborova@csppbb.sk

LUCIA RUSKOVÁ
- triedna uč. V.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail: lucia.ruskova@csppbb.sk

Ing. DRAHOMÍRA SUPEKOVÁ
Tel. : 048/4142116
e-mail: drahomira.supekova@csppbb.sk

Mgr. MARTA MAKROVSKÁ
- triedna uč. IV.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail: marta.makrovska@csppbb.sk

Mgr. MICHAELA GAJDOŠOVÁ
- zást. riad.
- triedna uč. I.TR.
Tel. : 048/4142116
e-mail: michaela.gajdosova@csppbb.sk

Mgr. KATARÍNA KOUDELOVÁ
Tel. : 048/4142116
e-mail: katarina.koudelova@csppbb.sk

Mgr. INGRID VAJCÍKOVÁ
Tel. : 048/4142116
e-mail: ingrid.vajcikova@csppbb.sk

Mgr. Barbora Albertová
Tel. : 048/4142116

Mgr. źuboslava Kabinová
- triedna uč. III.TR.
Tel. : 048/4142116Pomocná sila v kuchyni: Emília Halušková
Tel. : 048/4142116 mobil : 0911 256 845