Oznamy

Smernica o protispoločenskej činnostiV zmysle Darovacej zmluvy medzi Európskym olympijským festivalom mládeže Banská Bystrica a Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici a následnými Zmluvami o výpožičke hnuteľného majetku medzi Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici Vás informujeme, že Špeciálna materská škola získala hnuteľné veci vďaka finančnej podpore Ministerstva financií Slovenskej republiky a tiež vďaka realizácii podujatia EYOF Banská Bystrica 2022.


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie oznamuje, že od 1.1.2023 sa zlučuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a vzniká nové Centrum poradenstva a prevencie so sídlom na Mládežníckej 34, Banská Bystrica. Od 1.1.2023 nás kontaktujte ohľadom (vr požiadaviek na vyšetrenie na tel. č. 048/4134751, 4134752 alebo na prihláška na vyšetrenie.
Zároveň Vás upozorňujeme, že od 9.1.2023 do 31.1.2023 nás môžete kontaktovať ešte na pôvodnom tel. čísle.


Vyhlásenie o výberovom konaníTýmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo