Rada školy

Štatút rady školy

Zoznam členov

Mgr. Ľudmila Gáborová Predseda pedagogických zamestnancov
Mgr. Viera Raganová Člen pedagogických zamestnancov
Mgr. Valéria Vallová Člen ostatných zamestnancov
Ján Kubuš Člen rodičov
Marek Mesík Člen rodičov
Jana Peková Člen rodičov
Daniela Novotná Člen rodičov
Mgr. Lucia Pašková Člen zriadovateľa
Mgr. Eva Urbančoková Člen zriadovateľa
Ing. Marta Skřivánková Člen zriadovateľa
Mgr. Janka Ľuptáková Člen zriadovateľa


Oznamy