Školský rok 2017/2018

Zoznam tried na školský rok 2017/2018

I.TRIEDA: Mgr. Michaela Gajdošová ( tr.uč. )
II.TRIEDA: Mgr. Lýdia Gáborová ( tr. uč. ) / Ing.Drahomíra Supeková
III.TRIEDA: Mgr.Viera Raganová ( tr.uč. )
IV.TRIEDA: Mgr. Marta Makrovská ( tr. uč. ) / Mgr. Katarína Koudelová
V.TRIEDA: Mgr. Laura Ivanová ( tr. uč. ) / Lucia Rusková
VI.TRIEDA: Mgr.Katarína Lehocká ( tr.uč. )