Školský rok 2023/2024

Zoznam tried na školský rok 2023/2024

I.TRIEDA: Mgr. Michaela Gajdošová ( tr.uč. )
II.TRIEDA: Mgr. Lýdia Gáborová ( tr. uč. ) / Ing.Drahomíra Supeková
III.TRIEDA: Mgr. źuboslava Kabinová
IV.TRIEDA: Mgr. Marta Makrovská ( tr. uč. ) / Mgr. Katarína Koudelová
V.TRIEDA: Lucia Rusková ( tr.uč. ) / Mgr. Katarína Lehocká