Zverejňovanie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Zákazka podža § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, 974 01 Banská BystricaFaktúry 2024
Faktúry 2023
Faktúry 2022
Faktúry 2021
Faktúry 2020
Faktúry 2019
Faktúry 2018
Faktúry 2017
Faktúry 2016
Faktúry 2015
Faktúry 2014
Faktúry 2013

Objednávky 2024
Objednávky 2023
Objednávky 2022
Objednávky 2021
Objednávky 2020
Objednávky 2019
Objednávky 2018
Objednávky 2017
Objednávky 2016
Objednávky 2015
Objednávky 2014
Objednávky 2013Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012