Číslo Obnos  Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 31602436 Ajfa + Avis 49,50  s DPH  03.01.2013 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2013
Klemensova34 01001 Žilina
2 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  03.01.2013 606/2012 Činnosť PZS 12/2012
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
3 35763469 Slovak Telekom, a.s. 96,94  s DPH  08.01.2013 Telefón + internet 12/2012
Bajkalská 28 81762 Bratislava
4 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 669,00  s DPH  11.01.2013 Odber zemného plynu 1/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
5 31620540 Altys 143,39  s DPH  11.01.2013 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2013
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
6 36403008 Stredoslovenská energetika 43,33  s DPH  14.01.2013 1201008-2 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie (obdobie od 9.6.2012 do 31.12.2012)
Ulica republiky 5 01047 Žilina
7 36403008 Stredoslovenská energetika 1 891,00  s DPH  15.01.2013 1201008-2 Odber elektrickej energie
Ulica republiky 5 01047 Žilina
8 31592503 Poradca podnikateľa 46,67  s DPH  15.01.2013 Úplné znenia r.2012 - vyúčtovanie
9 31592503 Poradca podnikateľa 16,26  s DPH  17.01.2013 Finančný spravodajca r. 2012 - vyúčtovanie
10 35683813 Vaša Slovensko 1 192,74  s DPH  17.01.2013 1 Stravné lístky
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
11 35797924 Yegon 23,90  s DPH  08.01.2013 Registrácia csppbb.sk od 1.2.2012 - 1.2.2012
Kopčianska 14 85101 Bratislava
12 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00  s DPH  17.01.2013 Školenie - novela Zákonníka práce
Zádielská 1 04001 Košice
13 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 050,03  s DPH  18.01.2013 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 19.11.2012 - 31.12.2012
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
14 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  23.01.2013 0032012 Servisná a odborná prehliadka výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
15 35763469 Slovak Telekom, a.s. 10,88  s DPH  25.01.2013 Mobilný telefón 15.12.2012 - 14.1.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
16 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 652,82  s DPH  25.01.2013 112202645 Zrážková voda 19.10.2012 - 16.1.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
17 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 504,85  s DPH  25.01.2013 112202645 Vodné, stočné 19.10.2012 - 16.1.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
18 31563406 Stafit 117,12  s DPH  28.01.2013 2 Toner - kazeta HP DJ No.338 C8765 - náhrada
ČSA 25 97401 Banská Bystrica
Toner - HP P1102 CE285 náhrada
19 36035785 Korox 103,16  s DPH  31.01.2013 Kancelárske potreby
Skuteckého 30 97401 Banská Bystrica
20 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 352,56  s DPH  05.02.2013 Stravné ŠMŠ 1/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
21 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 449,07  s DPH  05.02.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 1/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
22 36757055 Pracovná zdravotná služba 47,46  s DPH  05.02.2013 606/2012 Činnosť PZS 1/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
24 35763469 Slovak Telekom, a.s. 101,51  s DPH  05.02.2013 Telefón + internet 1/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
25 35683813 Vaša Slovensko 834,30  s DPH  18.02.2013 10026705 Stravné lístky 2/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
26 35763469 Slovak Telekom, a.s. 12,60  s DPH  20.02.2013 Mobilný telefón 15.1.-14.2.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
27 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 352,00  s DPH  05.03.2013 Odber zemného plynu 3/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
28 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 296,06  s DPH  05.03.2013 Stravné ŠMŠ 2/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
29 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 377,76  s DPH  05.03.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 2/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
30 37591924 Igor Cimerman - Vistav 2 444,61  s DPH  05.03.2013 4 Stavebné práce v priestoroch školskej jedálni.
Králiky 180 97634 Králiky
31 36757055 Pracovná zdravotná služba 47,46  s DPH  06.03.2013 606/2012 Činnosť PZS 02/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
32 35763469 Slovak Telekom, a.s. 119,05  s DPH  07.03.2013 Telefón + internet 02/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
33 35683813 Vaša Slovensko 957,90  s DPH  08.03.2013 5 10026705 Stravné lístky 3/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
34 35763469 Slovak Telekom, a.s. 11,69  s DPH  25.03.2013 Mobilný telefón od 15.2.-14.3.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35 00162957 Ives 83,65  s DPH  25.03.2013 Služby STP APV ( winibeu )
Čsl. armády 20 04118 Košice
36 37949799 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 930,00  s DPH  25.03.2013 Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
37 00313271 Mesto Banská Bystrica 457,60  s DPH  28.03.2013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
38 36757055 Pracovná zdravotná služba 47,46  s DPH  05.04.2013 606/2012 Činnosť PZS 3/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
39 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 386,56  s DPH  05.04.2013 Stravné ŠMŠ 3/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
40 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 489,39  s DPH  05.04.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 3/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
41 35763469 Slovak Telekom, a.s. 114,04  s DPH  09.04.2013 Telefón + internet 3/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
42 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 835,00  s DPH  10.04.2013 Odber zemného plynu 4/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
43 31620540 Altys 202,56  s DPH  10.04.2013 212010 Revízie na EZS
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
44 31620540 Altys 143,39  s DPH  12.04.2013 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2013
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
45 36016802 EM Lift 79,66  s DPH  15.04.2013 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
46 35683813 Vaša Slovensko 1 103,14  s DPH  15.04.2013 6 10026705 Stravné lístky 4/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
47 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00  s DPH  18.04.2013 Školenie - Nový Zákon o ochrane osobných údajov účinnosť od 1.6.2013
Zádielská 1 04001 Košice
48 35763469 Slovak Telekom, a.s. 10,79  s DPH  23.04.2013 Mobilný telefón od 15.3.-14.4.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
49 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 228,04  s DPH  23.04.2013 Odber zemného plynu - prečerpanie množstva (porušenie zmluvných 
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
50 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 144,12  s DPH  23.04.2013 Odber zemného plynu - vyúčtovanie od 1.1.2013 do 31.3.2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
51 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 757,13  s DPH  26.04.2013 112202645 Vodné, stočné 17.1.2013 - 16.4.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
52 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 657,70  s DPH  26.04.2013 112202645 Zrážková voda 17.1.2013 - 16.4.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
53 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 379,64  s DPH  06.05.2013 Stravné ŠMŠ 4/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
54 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 481,68  s DPH  06.05.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 4/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
55 36757055 Pracovná zdravotná služba 47,46  s DPH  06.05.2013 606/2012 Činnosť PZS 4/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
56 35763469 Slovak Telekom, a.s. 100,73  s DPH  07.05.2013 Telefón + internet 4/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
57 35683813 Vaša Slovensko 1 297,80  s DPH  07.05.2013 10026705 Stravné lístky 5/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
58 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 702,00  s DPH  09.05.2013 Odber zemného plynu 5/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
59 31563406 Stafit 278,88  s DPH  13.05.2013 8 Toner - kaz. HP DJ No.338 C8765 náhrada m.č. 71
ČSA 25 97401 Banská Bystrica
Toner do multifunkčného zariadenia SCX-3405 - originál
Toner HP 20 ( do tlačiarne HP deskjet 656c) - náhrada
Toner PG 510 black (do multif.zariad. Canon Pixma MP 230, model: k 10379) - originál
Toner HP LJ P1566 CE278 - náhrada
60 31592503 Poradca podnikateľa 108,97  s DPH  22.05.2013 Úplné znenia r.2014 - 1. preddavok
61 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,88  s DPH  24.05.2013 Mobilný telefón od 15.4-14.5.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
62 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 295,00  s DPH  05.06.2013 Odber zemného plynu 6/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
63 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 505,18  s DPH  05.06.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 5/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
64 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 398,92  s DPH  Stravné ŠMŠ 5/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
65 31322051 Union poisťovňa, a.s. 51,93  s DPH  05.06.2013 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
66 35763469 Slovak Telekom, a.s. 88,43  s DPH  07.06.2013 Telefón + internet 5/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
67 41179773 Ľubomír Neviďánsky - Kovozvar 20,00  s DPH  07.06.2013 Ochranný plech na vchodové dvere
Tulská 47 97401 Banská Bystrica
68 36757055 Pracovná zdravotná služba 65,72  s DPH  07.06.2013 606/2012 Činnosť PZS 5/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
69 36631124 Slovenská pošta 6,00  s DPH  10.06.2013 Predškolská výchova 1/2013-2/2013
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
Zvesti MŠ a MK SR 8/2013-10/2013
70 35683813 Vaša Slovensko 979,54  s DPH  10.06.2013 10026705 Stravné lístky  6/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava
71 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,57  s DPH  24.06.2013 Telefón mobilný od 15.5.-14.6.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
72 10831118 Šopoň Viliam 557,28  s DPH  9 Revízia el. spotrebičov + karty
THK 36 97404 Banská Bystrica
73 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  28.06.2013 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
74 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  03.07.2013 606/2012 Činnosť PZS 6/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
75 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 385,06  s DPH  03.07.2013 Stravné ŠMŠ 6/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
76 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 491,69  s DPH  03.07.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 6/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
77 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 272,00  s DPH  04.07.2013 Odber zemného plynu 7/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
78 35763469 Slovak Telekom, a.s. 103,80  s DPH  10.07.2013 Telefón + internet  6/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
79 31620540 Altys 143,39  s DPH  11.07.2013 212010 Monitorovanie objektu 3.Q.2013
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
80 35683813 Vaša Slovensko 1 242,18  s DPH  12.07.2013 10 10026705 Stravné lístky 7/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
81 31333532 Eset, spol. s.r.o. 82,45  s DPH  18.07.2013 elektronická Licencia na používanie antivírového programu "Eset Smart Security" pre 4PC na 2 
Einsteinova 24 85101 Bratislava
82 36016802 EM Lift 82,80  s DPH  18.07.2013 0032012 Výťah - výmena batérií v rozvádzači
Mierová 8 96681 Žarnovica
83 35763469 Slovak Telekom, a.s. 21,06  s DPH  23.07.2013 Mobilný telefón od 15.6.-14.7.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
84 31563406 Stafit 156,96  s DPH  23.07.2013 Toner - kaz. HP DJ No.338 C8765 náhrada m.č. 71
ČSA 25 97401 Banská Bystrica
Toner PG 512 black - m.č. 24
Toner PG 510 farebná - m.č. 24
Toner HP LJ Q2612 - m.č. 41
Toner  Canon  FX-10 MF 4340 - m.č. 41
85 36403008 Stredoslovenská energetika 1 891,00  s DPH  24.07.2013 1201008-2 Odber elektrickej energie 8/2013
Ulica republiky 5 01047 Žilina
86 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 689,02  s DPH  26.07.2013 112202645 Vodné, stočné od 17.4.2013 - 15.7.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
87 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 657,70  s DPH  26.07.2013 112202645 Zrážková voda od 17.4.2013 do 15.7.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
88 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 292,12  s DPH  29.07.2013 Stravné ŠMŠ 7/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
89 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 370,18  s DPH  29.07.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 7/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
90 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  05.08.2013 606/2012 Činnosť PZS 7/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
91 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 272,00  s DPH  05.08.2013 Odber zemného plynu 8/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
92 35763469 Slovak Telekom, a.s. 93,74  s DPH  08.08.2013 Telefón + internet 7/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
93 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25,61  s DPH  26.08.2013 Mobilný telefón od 15.7.2013 do 14.8.2013 - zmena účastníka ( z CŠPP na ŠMŠ )
Bajkalská 28 81762 Bratislava
94 35763469 Slovak Telekom, a.s. 6,50  s DPH  26.08.2013 Mobilný telefón od 15.7.2013 do 14.8.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
96 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  04.09.2013 606/2012 Činnosť PZS  8/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
97 35763469 Slovak Telekom, a.s. 83,30  s DPH  09.09.2013 Telefón + internet 8/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
98 35683813 Vaša Slovensko 1 359,60  s DPH  10.09.2013 10026705 Stravné lístky 8,9/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
99 36016802 EM Lift 84,94  s DPH  18.09.2013 0032012 Servisná a odborná prehliadka výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
100 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,26  s DPH  25.09.2013 Mobilný telefón od 15.8.2013 - 14.9.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
101 31563406 Stafit 109,80  s DPH  30.09.2013 14 Toner - HP P1566 CE278 náhrada m.č.16 - náhrada
ČSA 25 97401 Banská Bystrica
Toner HP 20 ( do tlačiarne HP deskjet 656c) - náhrada
Toner PG 510 black (do multif.zariad. Canon Pixma MP 230, model: k 10379) - náhrada
102 14156831 Pavol Styk - servis 547,83  s DPH  02.10.2013 Revízia plynového zariadenia
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
103 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  02.10.2013 606/2012 Činnosť PZS 09/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
104 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 471,22  s DPH  04.10.2013 Stravné ŠMŠ 9/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
105 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 600,94  s DPH  04.10.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 9/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
107 36035785 Korox 33,02  s DPH  08.10.2013 Kancelárske potreby
Skuteckého 30 97401 Banská Bystrica
108 34486771 Ledvinski Ladislav 110,00  s DPH  09.10.2013 16 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, kotlov a tlakových nádob
THK 35 97401 Banská Bystrica
109 35763469 Slovak Telekom, a.s. 111,16  s DPH  09.10.2013 Telefón + internet 9/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
110 31620540 Altys 143,39  s DPH  10.10.2013 212010 Monitorovanie objektu 4.Q.2013
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
111 Tomáš Hlaváčik 95,00  s DPH  10.10.2013 15 Revízia komínov
112 35683813 Vaša Slovensko 1 409,04  s DPH  11.10.2013 17 10026705 Stravné lístky 10/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
113 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  22.10.2013 Mobilný telefón od 15.9.2013 - 14.10.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
114 36631124 Slovenská pošta 6,00  s DPH  24.10.2013 Efeta č. 2/2013 - 4/2013
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
115 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 738,31  s DPH  04.11.2013 112202645 Zrážková voda od 16.7.2013 do 24.10.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
116 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 623,52  s DPH  112202645 Vodné, stočné od 16.7.2013 do 24.10.2013
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
117 35763469 Slovak Telekom, a.s. 81,37  s DPH  08.11.2013 Telefón + internet 10/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
118 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  08.11.2013 606/2012 Činnosť PZS  10/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
119 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 496,14  s DPH  08.11.2013 Stravné ŠMŠ 10/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
120 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 631,88  s DPH  08.11.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 10/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
121 26159392 Hogrefe - Testcentrum. s.r.o. 2 132,01  s DPH  08.11.2013 Testový súbor
Antala Staška 78 14000 Praha 4
122 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15,00  s DPH  12.11.2013 9100098743 Poplatok za uzatvorenie dohody na splátky
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
123 35683813 Vaša Slovensko 1 084,60  s DPH  14.11.2013 18 10026705 Stravné lístky 11/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
124 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  20.11.2013 Mobilný telefón od 15.10. - 14.11.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
125 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 562,87  s DPH  25.11.2013 9100098743 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 1.4.2013 - 18.11.2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
126 31563406 Stafit 127,32  s DPH  26.11.2013 19 Toner - kaz. HP DJ No.338 C8765 náhrada m.č. 71
ČSA 25 97401 Banská Bystrica
Toner - HP P1102 CE285 náhrada m.č.16
Toner Canon FX-10 MF 4340 do multifunkčného zariadenia " Canon, i - sensys MF 4320 d " - 
Toner do multifunkčného zariadenia " HP F 4180" - náhrada
127 34989544 Smädo Dušan, Ing. 39,53  s DPH  22.11.2013 Deratizácia
Čerín 85 97401 Banská Bystrica
128 14156831 Pavol Styk - servis 230,74  s DPH  29.11.2013 Oprava plynového ohrievača
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
129 31355374 Vema 230,40  s DPH  04.12.2013 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/13 - 11/14
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
130 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 571,64  s DPH  04.12.2013 Stravné ŠMŠ - réžijné náklady 11/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
131 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 450,98  s DPH  04.12.2013 Stravné ŠMŠ 11/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
132 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  05.12.2013 606/2012 Činnosť PZS 11/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
133 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 103,00  s DPH  05.12.2013 9100098743 Odber zemného plynu 12/2013
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
134 36631124 Slovenská pošta 6,00  s DPH  10.12.2013 Efeta č. 1/2014 - 4/2014
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
135 36631124 Slovenská pošta 10,80  s DPH  10.12.2013 Predškolská výchova 3 - 6/2014
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica Zvesti MŠ a MK SR  2 - 6/2014
136 35763469 Slovak Telekom, a.s. 81,88  s DPH  10.12.2013 Telefón + internet 11/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
137 46020152 3lobit s.r.o. 792,30  s DPH  10.12.2013 Učebné pomôcky - projekt " Včastná starostlivosť"
Dobšinského 14 81105 Bratislava
138 35683813 Vaša Slovensko 1 127,86  s DPH  10.12.2013 20 10026705 Stravné lístky 12/2013
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
139 87662264 David Rainke 1 249,00  s DPH  12.12.2013 Učebné pomôcky - projekt " Včastná starostlivosť"
Ke Hŕišti 697 37006 Srubec, Česká republika
140 36016802 EM Lift 57,16  s DPH  19.12.2013 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
141 36035271 Press Group, s.r.o. 16,53  s DPH  Pracovné kalendáre
142 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 275,96  s DPH  20.12.2013 Stravné ŠMŠ 12/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
143 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 348,98  s DPH  20.12.2013 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 12/2013
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
144 26159392 Hogrefe - Testcentrum. s.r.o. 623,88  s DPH  27.12.2013 MFED - testmaterial fur das 2.+3. "Projekt" - "Včastná starostlivosť"
Antala Staška 78 14000 Praha 4
145 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,26  s DPH  27.12.2013 Mobilný telefón od 15.11.2013 do 14.12.2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava