Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 31602436 Ajfa + Avis 49,50  s DPH  08.01.2014 Mzdová účtovníčka ročník 2014
Klemensova34 01001 Žilina
2 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  08.01.2014 606/2012 Činnosť PZS 12/2013
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
3 35797924 Yegon 23,90  s DPH  08.01.2014 Registrácia csppbb.sk 1.2.2014 - 1.2.2015
Kopčianska 14 85101 Bratislava
4 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 373,00  s DPH  08.01.2014 9100098743 Odber zemného plynu 1/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
5 35763469 Slovak Telekom, a.s. 103,90  s DPH  09.01.2014 Telefón + internet 12/2013
Bajkalská 28 81762 Bratislava
6 31620540 Altys 143,39  s DPH  23.01.2014 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2014
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
7 35683813 Vaša Slovensko 905,38  s DPH  16.01.2014 1 10026705 Stravné lístky 1/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
8 31592503 Poradca podnikateľa 36,90  s DPH  21.01.2014 Úplné znenia r.2013 - vyúčtovanie
9 31592503 Poradca podnikateľa 19,38  s DPH  21.01.2014 Finančný spravodajca r. 2013 - vyúčtovanie
10 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  22.01.2014 Mobilný telefón 15.12.2013 - 14.01.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
11 36403008 Stredoslovenská energetika 1 714,00  s DPH  22.01.2014 1201008-2 Odber elektrickej energie
Ulica republiky 5 01047 Žilina
12 36035785 Korox 370,85  s DPH  22.01.2014 Toner Canon FX-10 MF 4340 do multifunkčného zariadenia " Canon, i - sensys MF 4320 d " - 
Skuteckého 30 97401 Banská Bystrica
Toner - HP P1102 CE285 náhrada m.č.16
Toner PG 510 black (do multif.zariad. Canon Pixma MP 230, model: k 10379) - originál
Toner PG 510 black (do multif.zariad. Canon Pixma MP 230, model: k 10379) - originál
13 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 732,48  s DPH  24.01.2014 112202645 Vodné, stočné 25.10.2013 - 16.1.2014
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
14 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 620,32  s DPH  24.01.2014 112202645 Zrážková voda 25.10.2013 - 16.1.2014
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
15 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 386,58  s DPH  04.02.2014 Stravné ŠMŠ 1/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
16 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 487,68  s DPH  04.02.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 1/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
17 41384300 Steva 33,00  s DPH  08.01.2014 Školenie - daň z príjmov zo závislej činnosti
Haškova 2 97401 Banská Bystrica
18 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  06.02.2014 606/2012 Činnosť PZS 1/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
19 45739153 Vesna 37,00  s DPH  06.02.2014 Školenie - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov
Smolenická 14 85105 Bratislava
20 36287229 EDOS - PEM s.r.o. 88,00  s DPH  06.02.2014 Školenie - Aktuálne zmeny v regionálnom školstve
Tematínska 4 85105 Bratislava
21 35763469 Slovak Telekom, a.s. 97,90  s DPH  07.02.2014 Telefón + internet 1/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
22 31355374 Vema 22,80  s DPH  07.02.2014 Modul do Štátnej pokladnice HB0060
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
23 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 239,00  s DPH  07.02.2014 9100098743 Odber zemného plynu 2/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
24 35683813 Vaša Slovensko 942,46  s DPH  19.02.2014 2 10026705 Stravné lístky 2/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
25 31592503 Poradca podnikateľa 19,98  s DPH  20.02.2014 Finančný spravodajca r. 2014
26 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  Mobilný telefón od 15.1. - 14.02.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
27 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 997,00  s DPH  10.03.2014 9100098743 Odber zemného plynu  3/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
28 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 374,84  s DPH  Stravné ŠMŠ 2/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
29 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 475,26  s DPH  10.03.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 2/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
30 35763469 Slovak Telekom, a.s. 109,76  s DPH  10.03.2014 Telefón + internet 2/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
31 00313271 Mesto Banská Bystrica 457,60  s DPH  06.03.2014 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
32 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  10.03.2014 606/2012 Činnosť PZS 2/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
33 35683813 Vaša Slovensko 1 081,50  s DPH  12.03.2014 3 10026705 Stravné lístky 3/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
34 00162957 Ives 83,65  s DPH  17.03.2014 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu ) 2014, 2015
Čsl. armády 20 04118 Košice
35 00606979 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 82,80  s DPH  18.03.2014 Odber vzoriek
Cesta k nemocnici 1 97401 Banská Bystrica
36 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,46  s DPH  21.03.2014 Mobilný telefón od 15.2.2014 do 14.3.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
37 36016802 EM Lift 79,66  s DPH  24.03.2014 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
38 37949799 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 951,00  s DPH  26.03.2014 Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2013
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
39 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 417,90  s DPH  07.04.2014 Stravné ŠMŠ 3/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
40 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 529,99  s DPH  07.04.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 3/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
41 35763469 Slovak Telekom, a.s. 89,27  s DPH  07.04.2014 Telefón + internet 3/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
42 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 188,00  s DPH  07.04.2014 9100098743 Odber zemného plynu 4/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
43 47145714 Aquafind, s.r.o. 334,32  s DPH  11.04.2014 4 Vyhľadávanie úniku vody.
Partizánska 971/55 96212 Detva
44 36757055 Pracovná zdravotná služba 49,72  s DPH  11.04.2014 606/2012 Činnosť PZS  3/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
45 35683813 Vaša Slovensko 991,90  s DPH  11.04.2014 10026705 Stravné lístky 4/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
46 31620540 Altys 143,39  s DPH  15.04.2014 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2014
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
47 35261196 VODO - ÚK  Dušan Chaban 470,40  s DPH  17.04.2014 telefonicky Výlevka - montáž
Tajov 12 97634 Banská Bystrica
48 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  25.04.2014 Mobilný telefón od 15.3.2014 do 14.4.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
49 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 743,22  s DPH  05.05.2014 112202645 Vodné, stočné 17.1.-24.4.2014
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
50 47145714 Aquafind, s.r.o. 298,80  s DPH  05.05.2014 Vyhľadávanie úniku vody.
Partizánska 971/55 96212 Detva
51 35763469 Slovak Telekom, a.s. 98,04  s DPH  05.05.2014 Telefón + internet 4/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
52 14156831 Pavol Styk - servis 377,82  s DPH  12.05.2014 Oprava anódovej tyče - plynové kotle
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
53 36757055 Pracovná zdravotná služba 117,21  s DPH  12.05.2014 606/2012 Činnosť PZS 4/2014 + lekárske prehliadky
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
54 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 838,00  s DPH  12.05.2014 9100098743 Odber zemného plynu 5/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
55 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 393,16  s DPH  Stravné lístky 4/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
56 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 498,92  s DPH  15.05.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 4/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
57 35683813 Vaša Slovensko 1 050,60  s DPH  15.05.2014 7 10026705 Stravné lístky 5/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
58 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  23.05.2014 Mobilný telefón 15.4.2014-14.5.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
59 47145714 Aquafind, s.r.o. 311,40  s DPH  29.05.2014 8 Vyhľadávanie úniku vody.
Partizánska 971/55 96212 Detva
60 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 352,94  s DPH  03.06.2014 Stravné ŠMŠ 5/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
61 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 448,06  s DPH  03.06.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 5/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
62 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 351,00  s DPH  09.06.2014 9100098743 Odber zemného plynu 6/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
63 35683813 Vaša Slovensko 1 059,88  s DPH  09.06.2014 9 10026705 Stravné lístky 6/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
64 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  09.06.2014 Predškolská výchova 1-2/2014
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
65 35763469 Slovak Telekom, a.s. 83,09  s DPH  09.06.2014 Telefón + internet 5/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
66 31322051 Union poisťovňa, a.s. 87,23  s DPH  10.06.2014 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika na rok 2014
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
67 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  12.06.2014 606/2012 Činnosť PZS 5/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
68 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  23.06.2014 Mobilný telefón od 15.5.2014-14.06.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
69 14156831 Pavol Styk - servis 974,82  s DPH  23.06.2014 Dodanie a montáž ohrievača
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
70 31592503 Poradca podnikateľa 108,97  s DPH  23.06.2014 Úplné znenia r.2015 - I. preddavok
71 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 433,60  s DPH  30.06.2014 Stravné ŠMŠ 6/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
72 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 550,78  s DPH  30.06.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 6/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
73 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  02.07.2014 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
74 35683813 Vaša Slovensko 1 297,80  s DPH  07.07.2014 10 10026705 Stravné lístky 7/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
75 31620540 Altys 143,39  s DPH  09.07.2014 212010 Monitorovanie objektu III.Q.2014
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
76 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  09.07.2014 606/2012 Činnosť PZS 6/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
77 35763469 Slovak Telekom, a.s. 88,74  s DPH  09.07.2014 Telefón + internet 6/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
79 31385770 Psychodiagnostika 59,29  s DPH  17.07.2014 telefonicky Psychodiagnostické testy - Stanford-Binet IV.rev.
Mickiewiczova 2 81107 Bratislava
80 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,76  s DPH  23.07.2014 mobilný telefón od 15.6.2014 do 14.7.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
81 36403008 Stredoslovenská energetika 1 714,00  s DPH  23.07.2014 1201008-2 Odber elektrickej energie 8/2014
Ulica republiky 5 01047 Žilina
82 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 307,86  s DPH  Stravné ŠMŠ 7/2014
29. augusta 14 97401 Banská Bystrica
83 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 393,15  s DPH  28.07.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 7/2014
29. augusta 14 97401 Banská Bystrica
84 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 324,00  s DPH  06.08.2014 9100098743 Odber zemného plynu 8/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
85 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 333,06  s DPH  08.08.2014 112202645 Vodné, stočné, zrážky 25.4.2014-31.7.2014
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
86 35763469 Slovak Telekom, a.s. 81,78  s DPH  08.08.2014 Telefón + internet  7/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
87 36757055 Pracovná zdravotná služba 56,50  s DPH  12.08.2014 606/2012 Činnosť PZS 7/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
88 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,26  s DPH  21.08.2014 Mobilný telefón od 15.7.2014 - 14.8.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
89 35683813 Vaša Slovensko 1 161,84  s DPH  09.09.2014 11 10026705 Fixný poplatok 2,5%
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Stravné lístky 8,9/2014
90 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 675,00  s DPH  09.09.2014 9100098743 Odber zemného plynu 9/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
91 35763469 Slovak Telekom, a.s. 84,43  s DPH  09.09.2014 Telefón + internet 8/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
92 36757055 Pracovná zdravotná služba 56,50  s DPH  09.09.2014 606/2012 Činnosť PZS 8/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
93 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  23.09.2014 Mobilný telefón od 15.8.2014 - 14.9.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
94 36016802 EM Lift 79,66  s DPH  29.09.2014 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
95 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 498,30  s DPH  Stravné ŠMŠ 9/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
96 00313271 Školská jedáleň pri MŠ 636,65  s DPH  01.10.2014 Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 9/2014
Cesta k nemocnici 37 97401 Banská Bystrica
97 36757055 Pracovná zdravotná služba 74,76  s DPH  06.10.2014 606/2012 Činnosť PZS + vstupná prehliadka
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
99 35763469 Slovak Telekom, a.s. 87,41  s DPH  09.10.2014 Telefón + internet 9/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
100 31620540 Altys 143,39  s DPH  13.10.2014 212010 Monitorovanie objektu IV.Q.2014
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
101 35683813 Vaša Slovensko 1 359,60  s DPH  12 10026705 Stravné lístky 10/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
102 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,26  s DPH  27.10.2014 Mobilný telefón od 15.9.2014 - 14.10.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
103 14156831 Pavol Styk - servis 540,00  s DPH  27.10.2014 Revízie plynových kotlov
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
104 37591924 Igor Cimerman - Vistav 2 237,46  s DPH  07.11.2014 Stavebné práce v priestoroch školskej jedálni.
Králiky 180 97634 Králiky
105 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 088,92  s DPH  07.11.2014 112202645 Vodné, stočné 1.8.-24.10.2014
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
106 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  07.11.2014 606/2012 Činnosť PZS 10/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
107 00354252 Špeciálna základná škola 993,76  s DPH  07.11.2014 1/2014 Stravné ŠMŠ 10/2014
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 10/2014
Dopravné náklady - strava ŠMŠ 10/2014
108 35796111 WESTech, spol. s.r.o. 823,00  s DPH  10.11.2014 16GB iPad Air Wi-Fi - Space Gray
Na troskách 25 97401 Banská Bystrica
App Store
109 35763469 Slovak Telekom, a.s. 82,66  s DPH  10.11.2014 Telefón + internet 10/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
110 26622131 Bazalsnuz o.s. 290,61  s DPH  11.11.2014 Učebné pomôcky - projekt " Psychologické a špeciálnopedagogické 
111 35683813 Vaša Slovensko 1 015,53  s DPH  11.11.2014 13 10026705 Stravné lístky 11/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
112 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 95,00  s DPH  18.11.2014 telefonicky Kontrola a čistenie komína a dymovodu
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
113 34486771 Ledvinski Ladislav 110,00  s DPH  21.11.2014 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, kotlov a tlakových nádob
THK 35 97401 Banská Bystrica
114 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,26  s DPH  24.11.2014 Mobilný telefón od 15.10.2014 do 14.11.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
115 17443026 Touch-Tischlerei+Blindenhilfsmittel 237,54  s DPH  24.11.2014 Activity-book - edukačná a stumulačná pomôcka
Humboldtstrase 33 22083 Hamburg
116 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 195,85  s DPH  27.11.2014 9100098743 Odber zemného plynu vyúčtovanie od 17.7.2014-18.11.2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
117 00354252 Špeciálna základná škola 873,04  s DPH  04.12.2014 1/2014 Stravné ŠMŠ 11/2014
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 11/2014
Dopravné náklady - strava ŠMŠ 11/2014
118 31355374 Vema 237,60  s DPH  08.12.2014 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/14 - 11/15
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
119 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 992,00  s DPH  08.12.2014 9100098743 Odber zemného plynu 12/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
120 26622131 Bazalsnuz o.s. 0,39  s DPH  08.12.2014 Vyúčtovanie - učebné pomôcky ( Projekt 2014 )
121 46020152 3lobit s.r.o. 1 262,93  s DPH  08.12.2014 e- mailom Učebné pomôcky - projekt 2014
Dobšinského 14 81105 Bratislava
122 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  08.12.2014 podľa zmluvy 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
123 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  08.12.2014 606/2012 Činnosť PZS 11/2014
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
124 36631124 Slovenská pošta 7,20  s DPH  08.12.2014 Predškolská výchova č. 3-6/2015
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
125 35683813 Vaša Slovensko 1 164,77  s DPH  09.12.2014 14 10026705 Stravné lístky 12/2014
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
126 35763469 Slovak Telekom, a.s. 83,28  s DPH  10.12.2014 Telefón + internet 11/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
127 36631124 Slovenská pošta 6,00  s DPH  10.12.2014 Efeta č. 1/2015 - 4/2015
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
128 44981732 ADROS s.r.o. 361,90  s DPH  12.12.2014 Komunikátor - učebná pomôcka ( Go Talk 4+ )
Bajkalská 9 83104 Bratislava
129 46188100 Sféra Slovakia s.r.o. 298,00  s DPH  15.12.2014 Učebné pomôcky - projekt 2014 - čítačka hlasových etikiet
Ovocinárska 3076/27 05401 Levoča
130 00354252 Špeciálna základná škola 638,35  s DPH  17.12.2014 1/2014 Stravné ŠMŠ 12/2014
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica Réžijné náklady - stravné ŠMŠ 12/2014
Dopravné náklady - strava ŠMŠ 12/2014
131 87662264 David Rainke 189,00  s DPH  17.12.2014 Učebné pomôcky - projekt 2014
Ke Hŕišti 697 37006 Srubec, Česká republika
132 36035271 Press Group, s.r.o. 13,64  s DPH  17.12.2014 Pracovné kalendáre
133 31322051 Union poisťovňa, a.s. 21,47  s DPH  17.12.2014 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika - dodatok
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
134 44121989 GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. 1 378,01  s DPH  19.12.2014 Výpočtová technika + tonery
Horná 18 97401 Banská Bystrica
135 34989544 Smädo Dušan, Ing. 39,53  s DPH  22.12.2014 Deratizácia
Čerín 85 97401 Banská Bystrica
136 31592503 Poradca podnikateľa 19,98  s DPH  23.12.2014 Finančný spravodajca r. 2015
137 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,36  s DPH  29.12.2014 Mobilný telefón od 15.11.2014 do 14.12.2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava