Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia zmluvy Text
104 37591924 Igor Cimerman - Vistav 2 237,46  s DPH  07.11.2014 Stavebné práce v priestoroch školskej jedálni.
Králiky 180 97634 Králiky
105 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 088,92  s DPH  07.11.2014 112202645 Vodné, stočné 1.8.-24.10.2014
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
119 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 992,00  s DPH  08.12.2014 9100098743 Odber zemného plynu 12/2014
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
138 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 8,74  s DPH  19.12.2014 112202645 Úrok z omeškania
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1001 31602436 Ajfa + Avis 49,50  s DPH  06.01.2015 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2015
Klemensova34 01001 Žilina
1002 35683813 Vaša Slovensko 970,11  s DPH  09.01.2015 10026705 Stravné lístky 1/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1003 46082182 Papera s.r.o. 135,36  s DPH  12.01.2015 Kancelárske potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1004 36757055 Pracovná zdravotná služba 78,91  s DPH  12.01.2015 606/2012 Činnosť PZS  12/2014 + laboratórne testy
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1005 31620540 Altys 169,20  s DPH  14.01.2015 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2015
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
1006 31592503 Poradca podnikateľa 35,07  s DPH  12.01.2015 Úplné znenia r.2014 - vyúčtovanie
1007 36330035 Racio Education Slovakia, s.r.o. 50,00  s DPH  15.01.2015 Školenie
1008 35797924 Yegon 23,90  s DPH  19.01.2015 Registrácia csppbb.sk
Kopčianska 14 85101 Bratislava
1009 31592503 Poradca podnikateľa 48,86  s DPH  19.01.2015 Finančný spravodajca r. 2014 - vyúčtovanie
1010 35763469 Slovak Telekom, a.s. 84,13  s DPH  19.01.2015 Telefón + internet 12/2014
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1011 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,56  s DPH  19.01.2015 Mobilný telefón od 15.12.2014 do 14.1.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1012 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 609,04  s DPH  19.01.2015 9100098743 Odber zemného plynu 19.11.2014-31.12.2014 - vyúčtovanie
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1013 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  22.01.2015 9100098743 Odber zemného plynu 1/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1014 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 123,22  s DPH  29.01.2015 112202645 Vodné, stočné, zrážky 25.10.2014-1.1.2015
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1015 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  06.02.2015 9100098743 Odber zemného plynu 2/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1016 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania 40,00  s DPH  06.02.2015 Školenie - Odmeňovanie v školstve r. 2015
Zádielská 1 04001 Košice
1017 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  10.02.2015 606/2012 Činnosť PZS 1/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1018 35763469 Slovak Telekom, a.s. 87,59  s DPH  10.02.2015 Telefón + internet 1/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1019 36403008 Stredoslovenská energetika 1 437,00  s DPH  02.02.2015 1201008-2 Odber elektrickej energie - 1. preddavková platba
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1020 35683813 Vaša Slovensko 1 028,50  s DPH  18.02.2015 10026705 Stravné lístky 2/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1021 00354252 Špeciálna základná škola 870,68  s DPH  17.02.2015 1/2014 Stravné ŠMŠ 1/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica Réžijné náklady 1/2015
Dopravné náklady - 1/2015
1022 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,16  s DPH  19.02.2015 Mobilný telefón 15.1.-14.2.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1023 36016802 EM Lift 79,66  s DPH  02.03.2015 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
1024 00354252 Špeciálna základná škola 686,43  s DPH  04.03.2015 1/2014 Stravna, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1026 35763469 Slovak Telekom, a.s. 97,86  s DPH  09.03.2015 Telefón + internet 2/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1027 00162957 Ives 83,65  s DPH  09.03.2015 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu ) na  r.2015
Čsl. armády 20 04118 Košice
1028 35683813 Vaša Slovensko 1 112,86  s DPH  11.03.2015 10026705 Stravné lístky 3/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1029 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  17.03.2015 606/2012 Činnosť PZS 2/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1030 00313271 Mesto Banská Bystrica 457,60  s DPH  17.03.2015 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2015
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
1031 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 629,85  s DPH  17.03.2015 9100098743 Odber zemného plynu - vyúčtovanie od 1.1.2015 do 28.2.2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1032 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,76  s DPH  20.03.2015 Mobilný telefón od 15.02.2015 do 14.03.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1033 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  25.03.2015 9100098743 Odber zemného plynu 3/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1034 37949799 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 977,00  s DPH  20.03.2015 Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
1035 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  08.04.2015 9100098743 Odber zemného plynu 4/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1036 00354252 Špeciálna základná škola 1 052,77  s DPH  08.04.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1037 35763469 Slovak Telekom, a.s. 113,53  s DPH  09.04.2015 Telefón + internet 3/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1038 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  09.04.2015 606/2012 Činnosť PZS + lekárske prehliadky 3/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1039 31620540 Altys 169,20  s DPH  13.04.2015 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2015
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
1040 35683813 Vaša Slovensko 1 219,93  s DPH  13.04.2015 10026705 Stravné lístky 4/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1041 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,66  s DPH  23.04.2015 Mobilný telefón od 15.3.2015 - 14.04.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1042 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 258,14  s DPH  04.05.2015 112202645 Vodné, stočné , zrážky od 20.1.2015 do 23.04.2015
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1043 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  11.05.2015 9100098743 Odber zemného plynu 5/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1044 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 80,00  s DPH  11.05.2015 Revízie komínov a dymovodu
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
1045 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  11.05.2015 606/2012 Činnosť PZS 4/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1046 00354252 Špeciálna základná škola 855,59  s DPH  11.05.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 4/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1047 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 12,13  s DPH  11.05.2015 112202645 Úrok z omeškania podľa dohody o splátkach
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1048 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,05  s DPH  11.05.2015 Telefón + internet 4/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1049 35683813 Vaša Slovensko 999,31  s DPH  14.05.2015 10026705 Stravné lístky 5/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1050 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,56  s DPH  21.05.2015 Mobilný telefón 15.4. - 14.5.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1051 46082182 Papera s.r.o. 162,74  s DPH  22.05.2015 Kancelárske a čistiace  potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1052 36016802 EM Lift 48,28  s DPH  20.05.2015 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
1053 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  03.06.2015 9100098743 Odber zemného plynu 6/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1054 31592503 Poradca podnikateľa 119,87  s DPH  03.06.2015 Úplné znenia r.2016
1055 00354252 Špeciálna základná škola 956,15  s DPH  03.06.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1056 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  03.06.2015 606/2012 Činnosť PZS 5/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1057 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  08.06.2015 Predškolská výchova 1-2/2015
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
1058 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,09  s DPH  10.06.2015 Telefón + internet 5/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1059 35683813 Vaša Slovensko 1 327,00  s DPH  11.06.2015 10026705 Stravné lístky 6/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1060 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,26  s DPH  22.06.2015 Mobilný telefón 15.5.2015 - 14.6.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1061 31560806 Mikrohuko 42,00  s DPH  23.06.2015 Preprogramovanie telefónnej ústredne
Kollárova 11 97401 Banská Bystrica
1062 31333532 Eset, spol. s.r.o. 62,94  s DPH  25.06.2015 Licencia na používanie antivírového programu "Eset Smart Security" pre 4PC na 2 
Einsteinova 24 85101 Bratislava
1063 31620540 Altys 82,80  s DPH  29.06.2015 212010 Servis na elektrickom zabezpečovacom systéme
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
1064 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  02.07.2015 9100098743 Odber zemného plynu 7/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1065 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  07.07.2015 606/2012 Činnosť PZS 6/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1066 00354252 Špeciálna základná škola 1 132,91  s DPH  07.07.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1067 35763469 Slovak Telekom, a.s. 86,39  s DPH  08.07.2015 Telefón + internet 6/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1068 35683813 Vaša Slovensko 1 323,76  s DPH  09.07.2015 10026705 Stravné lístky 7/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1069 31620540 Altys 169,20  s DPH  13.07.2015 212010 Monitorovanie objektu 3.Q.2014
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
1070 00354252 Špeciálna základná škola 375,64  s DPH  03.08.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 7/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1071 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  23.07.2015 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
1072 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,86  s DPH  23.07.2015 Mobilný telefón od 15.06.2015 - 14.07.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1073 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  04.08.2015 9100098743 Odber zemného plynu 8/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1074 10831118 Šopoň Viliam 998,97  s DPH  06.08.2015 Revízia  VEZ a BL (bleskozvodov)
THK 36 97404 Banská Bystrica
1075 35763469 Slovak Telekom, a.s. 49,85  s DPH  10.08.2015 Telefón + internet 7/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1076 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  10.08.2015 606/2012 Činnosť PZS 7/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1077 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 225,12  s DPH  10.08.2015 112202645 Vodné, stočné , zrážky od 24.4.2015 do 27.7.2015
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1078 36403008 Stredoslovenská energetika 1 437,00  s DPH  10.08.2015 1201008-2 Odber elektrickej energie 8/2015
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1079 35763469 Slovak Telekom, a.s. 34,84  s DPH  31.08.2015 Mobilný telefón 15.7.2015-14.8.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1080 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  11.09.2015 9100098743 Odber zemného plynu 9/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1081 36016802 EM Lift 81,46  s DPH  11.09.2015 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
1082 35763469 Slovak Telekom, a.s. 58,03  s DPH  11.09.2015 Telefón + internet 8/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1083 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  11.09.2015 606/2012 Činnosť PZS 8/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1084 35683813 Vaša Slovensko 1 164,77  s DPH  11.09.2015 10026705 Stravné lístky 8,9/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1085 31385770 Psychodiagnostika 86,79  s DPH  23.09.2015 Psychodiagnostické testy - Stanford-Binet IV.rev.
Mickiewiczova 2 81107 Bratislava
1086 35763469 Slovak Telekom, a.s. 30,11  s DPH  23.09.2015 Mobilný telefón 15.8.2015-14.9.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1087 11790547 TPD Euronics 266,80  s DPH  25.09.2015 Kosačka benzínová + olej
Farského 26 85101 Bratislava
1088 11790547 TPD Euronics 8,99  s DPH  25.09.2015 Servisná sada ku kosačke
Farského 26 85101 Bratislava
1089 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  05.10.2015 9100098743 Odber zemného plynu 10/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1090 36757055 Pracovná zdravotná služba 58,76  s DPH  05.10.2015 606/2012 Činnosť PZS 9/2015
ČSA 20 97401 Banská Bystrica
1091 00354252 Špeciálna základná škola 1 001,35  s DPH  07.10.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 9/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1092 35683813 Vaša Slovensko 1 271,84  s DPH  09.10.2015 10026705 Stravné lístky 10/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1093 35763469 Slovak Telekom, a.s. 53,64  s DPH  12.10.2015 Telefón + internet 9/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1094 31620540 Altys 169,20  s DPH  12.10.2015 212010 Monitorovanie objektu 4.Q.2014
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
1095 36644048 Pyroboss, s.r.o. 246,00  s DPH  19.10.2015 01/07/2015/P BOZP a PO 3.Q.2015 + vypracovanie vstupnej dokumentácie
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
1096 14156831 Pavol Styk - servis 474,00  s DPH  19.10.2015 Revízie plynových kotlov
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
1097 35763469 Slovak Telekom, a.s. 33,43  s DPH  26.10.2015 Mobilný telefón za obdobie od 15.09.2015 do 14.10.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1098 35796111 WESTech, spol. s.r.o. 499,00  s DPH  27.10.2015 Učebné pomôcky - projekt " ( tablet + karta )
Na troskách 25 97401 Banská Bystrica
1099 47556927 Legáčik, s.r.o. 221,04  s DPH  28.10.2015 Učebné pomôcky - projekt "
Hrnčiarska 2/A 04001 Košice
1100 36174319 NOMILAND, s.r.o. 294,10  s DPH  28.10.2015 Učebné pomôcky - projekt
Magnezitárska 11 04013 Košice
1101 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 95,00  s DPH  28.10.2015 Revízie komínov
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
1102 31569323 Alltoys spo. s.r.o. 228,40  s DPH  29.10.2015 Učebné pomôcky - projekt
Na Troskách 974 97401 Banská Bystrica
1103 44752423 INFRA Slovakia, s.r.o. 66,83  s DPH  29.10.2015 Učebné pomôcky - projekt
J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre
1104 87662264 David Rainke 168,00  s DPH  Učebné pomôcky - projekt 2015
Ke Hŕišti 697 37006 Srubec, Česká republika
1105 47078839 INSGRAF s.r.o. 201,20  s DPH  Učebné pomôcky - projekt 2015
Nešporová 1012/23 92701 Šaľa
1106 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 13,74  s DPH  112202645 Úrok z omeškania
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1107 35763469 Slovak Telekom, a.s. 67,58  s DPH  09.11.2015 Telefón + internet 10/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1108 14156831 Pavol Styk - servis 76,80  s DPH  02.11.2015 Oprava horáka
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
1109 36644030 Veolia - stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 1 081,60  s DPH  09.11.2015 112202645 Vodné, stočné , zrážky 28.7.-28.10.2015
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1110 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  9100098743 Odber zemného plynu 11/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1111 00354252 Špeciálna základná škola 1 065,33  s DPH  09.11.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 10/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1112 35683813 Vaša Slovensko 1 125,85  s DPH  12.11.2015 10026705 Stravné lístky 11/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava
1113 Montanex, s.r.o. 265,80  s DPH  16.11.2015 Učebné pomôcky - projekt " 2015 CŠPP
Trenčianska 691 02001 Púchov
1114 87662264 David Rainke 249,00  s DPH  16.11.2015 Učebné pomôcky - projekt " 2015 CŠPP
Ke Hŕišti 697 37006 Srubec, Česká republika
1115 36174319 NOMILAND, s.r.o. 13,90  s DPH  Učebné pomôcky - projekt " 2015 CŠPP
Magnezitárska 11 04013 Košice
1116 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32,89  s DPH  Mobilný telefón 15.10.2015 - 14.11.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1117 46020152 3lobit s.r.o. 143,84  s DPH  24.11.2015 Učebné pomôcky - projekt " 2015 CŠPP
Dobšinského 14 81105 Bratislava
1118 36631124 Slovenská pošta 7,20  s DPH  25.11.2015 Predškolská výchova č. 3/2016 - 6/2016
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
1119 14156831 Pavol Styk - servis 150,00  s DPH  25.11.2015 Odborná prehliadka tlakových nádob, kotlov a plynovej kotolne v zmysle vyhl. 25/1984 Z.z.
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
1120 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  30.11.2015 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
1121 31355374 Vema 240,00  s DPH  03.12.2015 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/15 - 11/16
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
1122 00354252 Špeciálna základná škola 938,20  s DPH  03.12.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 11/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1123 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  03.12.2015 9100098743 Odber zemného plynu 12/2015
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
1124 44984740 Baribal, s.r.o. 152,50  s DPH  04.12.2015 Učebné pomôcky - projekt " 2015 CŠPP
Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča
1125 36650196 Sattva, s.r.o. 164,00  s DPH  08.12.2015 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
1126 35763469 Slovak Telekom, a.s. 69,19  s DPH  09.12.2015 Telefón + internet 11/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1127 46082182 Papera s.r.o. 139,76  s DPH  10.12.2015 Kancelárske a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1128 35848260 Pro Solutions, s.r.o. 200,00  s DPH  15.12.2015 Učebné pomôcky - nenormatívne pre 5. ročné deti MŠ
Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1
1129 35683813 Vaša Slovensko 885,75  s DPH  15.12.2015 10026705 Stravné lístky 12/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava
1130 35796111 WESTech, spol. s.r.o. 1 175,00  s DPH  15.12.2015 Učebné pomôcky - nenormatívne pre 5. ročné deti ŠMŠ
Na troskách 25 97401 Banská Bystrica
1131 00354252 Špeciálna základná škola 681,54  s DPH  17.12.2015 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 12/2015
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1132 36035271 Press Group, s.r.o. 13,76  s DPH  Pracovné kalendáre
1133 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  21.12.2015 01/07/2015/P BOZP a OPP za 4.Q.2015
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
1134 31592503 Poradca podnikateľa 26,40  s DPH  22.12.2015 Finančný spravodajca r. 2016
1135 35763469 Slovak Telekom, a.s. 35,45  s DPH  28.12.2015 Mobilný telefón 15.11.2015-14.12.2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1136 46082182 Papera s.r.o. 1 082,77  s DPH  28.12.2015 Kancelárske, čiastiace potreby ...
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1137 31360513 Stiefel Eurocart, s.r.o. 1 175,00  s DPH  29.12.2015 Učebné pomôcky - pre 5. ročných ( nenormatívne )
Ružová 1/A 82102 Bratislava
1138 25847180 E LINKX a.s. 814,40  s DPH  29.12.2015 PC + monitor
Novoveská 1262/95 70900 Ostrava , Česko
1139 35489553 Vladimír Cimerman - CIMO 611,00  s DPH  29.12.2015 Stavebné úpravy betónových podlách
Králiky 90 97401 Banská Bystrica