Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 31602436 Ajfa + Avis 49,50  s DPH  11.01.2016 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2016
Klemensova34 01001 Žilina
2 35797924 Yegon 23,90  s DPH  11.01.2016 Registrácia csppbb.sk
Kopčianska 14 85101 Bratislava
3 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,96  s DPH  11.01.2016 Telefón + internet 12/2015
Bajkalská 28 81762 Bratislava
4 35683813 Vaša Slovensko 1 255,63  s DPH  15.01.2016 10026705 Stravné lístky 1/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
5 31620540 Altys 169,20  s DPH  15.01.2016 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2016
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
6 31592503 Poradca podnikateľa 46,97  s DPH  15.01.2016 Úplné znenia r.2015 - vyúčtovanie
7 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 461,00  s DPH  18.01.2016 9100098743 Odber zemného plynu 1/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
8 31592503 Poradca podnikateľa 12,46  s DPH  19.01.2016 Finančný spravodajca r. 2015
9 35763469 Slovak Telekom, a.s. 30,48  s DPH  25.01.2016 Mobilný telefón od 15.02.2015 do 14.01.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
10 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 641,88  s DPH  09.02.2016 112202645 Vodné, stočné , zrážky 29.10.2015 - 25.1.2016
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
11 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 461,00  s DPH  09.02.2016 9100098743 Odber zemného plynu 2/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
12 36403008 Stredoslovenská energetika 1 429,00  s DPH  11.01.2016 1201008-2 Odber elektrickej energie 2/2016
Ulica republiky 5 01047 Žilina
13 Daňový úrad Banská Bystrica 60,00  s DPH  27.01.2016 Príjmy zo závislej činnosti - pokuta
14 00354252 Špeciálna základná škola 552,72  s DPH  08.02.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
15 35763469 Slovak Telekom, a.s. 82,10  s DPH  Telefón + internet 1/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
16 35683813 Vaša Slovensko 1 012,28  s DPH  15.02.2016 10026705 Stravné lístky 1/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
17 35763469 Slovak Telekom, a.s. 36,60  s DPH  22.02.2016 Mobilný telefón 15.1.-14.2.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
18 36644048 Pyroboss, s.r.o. 108,00  s DPH  29.02.2016 01/07/2015/P Paušál PZS za rok 2015
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
19 36644048 Pyroboss, s.r.o. 452,88  s DPH  29.02.2016 Telefonicky Revízie hasiacích prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
20 00354252 Špeciálna základná škola 908,55  s DPH  02.03.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
22 35683813 Vaša Slovensko 1 281,58  s DPH  08.03.2016 10026705 Stravné lístky 3/2015
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
23 00162957 Ives 83,65  s DPH  09.03.2016 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu )
Čsl. armády 20 04118 Košice
24 35763469 Slovak Telekom, a.s. 81,32  s DPH  09.03.2016 Telefón + internet 2/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
25 30794536 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 1 019,00  s DPH  Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
26 35763469 Slovak Telekom, a.s. 30,95  s DPH  23.03.2016 Mobilný telefón od 15.02.2016 do 14.03.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
27 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 461,00  s DPH  24.03.2016 Odber zemného plynu 3/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
28 36631124 Slovenská pošta 8,87  s DPH  29.03.2016 Tlačiarenske služby - poštové poukážky
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
29 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 616,00  s DPH  08.04.2016 Odber zemného plynu 4/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
30 00354252 Špeciálna základná škola 938,39  s DPH  08.04.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
31 35763469 Slovak Telekom, a.s. 71,86  s DPH  18.04.2016 Telefón + internet 3/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
32 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 573,36  s DPH  11.04.2016 Odber zemného plynu - vyúčtovanie od 01.01.2016 - 29.02.2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
33 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  11.04.2016 BOZP a PO 1.Q.2015  paušál
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
34 35683813 Vaša Slovensko 1 112,86  s DPH  11.04.2016 1 10026705 Stravné lístky 4/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
35 31620540 Altys 169,20  s DPH  12.04.2016 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2016
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
36 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32,59  s DPH  25.04.2016 Telefón 15.3.-14.4.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
37 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 987,55  s DPH  25.04.2016 112202645 Vodné, stočné , zrážky 26.1.-20.4.2016
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
38 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  02.05.2016 Odber zemného plynu 5/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
39 00354252 Špeciálna základná škola 883,98  s DPH  06.05.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 4/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
40 35763469 Slovak Telekom, a.s. 89,38  s DPH  06.05.2016 Telefón + internet 4/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
41 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  09.05.2016 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
42 35683813 Vaša Slovensko 1 168,02  s DPH  09.05.2016 2 10026705 Stravné lístky 5/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
43 35763469 Slovak Telekom, a.s. 34,63  s DPH  24.05.2016 Mobilný telefón 15.4.2016-14.5.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
44 36016802 EM Lift 49,60  s DPH  26.05.2016 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
45 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  03.06.2016 Odber zemného plynu 6/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
46 00354252 Špeciálna základná škola 1 053,67  s DPH  1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
47 35763469 Slovak Telekom, a.s. 77,93  s DPH  08.06.2016 Telefón + internet 5/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
48 35683813 Vaša Slovensko 1 203,71  s DPH  08.06.2016 10026705 Stravné lístky 6/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
49 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  08.06.2016 Predškolská výchova 1,2/2016
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
50 00313271 Mesto Banská Bystrica 457,60  s DPH  16.06.2016 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
51 35763469 Slovak Telekom, a.s. 33,48  s DPH  22.06.2016 Mobilný telefón 15.5.-14.6.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
52 46082182 Papera s.r.o. 163,11  s DPH  01.07.2016 3 Čistiace, hygienické  potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
53 46082182 Papera s.r.o. 6,12  s DPH  30.06.2016 4 Prací gél 5,5 l
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
54 31365078 PosAm, spol. s.r.o. 298,74  s DPH  01.07.2016 5 ŠP - inštalácia obrazu
Bajkalská 28 82109 Bratislava
55 36403008 Stredoslovenská energetika 1 429,00  s DPH  01.07.2016 1201008-2 Odber elektrickej energie 8/2016
Ulica republiky 5 01047 Žilina
56 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  04.07.2016 Odber zemného plynu 7/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
57 35683813 Vaša Slovensko 1 038,24  s DPH  08.07.2016 6 10026705 Stravné lístky 7/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava
58 35763469 Slovak Telekom, a.s. 65,64  s DPH  08.07.2016 Telefón + internet 6/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
59 31620540 Altys 169,20  s DPH  14.07.2016 212010 Monitorovanie objektu III.Q.2016
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
60 00354252 Špeciálna základná škola 1 061,83  s DPH  14.07.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
61 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  18.07.2016 Paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q.2016
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
62 36650196 Sattva, s.r.o. 82,00  s DPH  19.07.2016 Toner -  náhrada do Samsung SCX-3405
Horná 51 97401 Banská Bystrica
Toner do multifunkčného zariadenia SCX-3405 - náhrada MLT-D101S
63 35763469 Slovak Telekom, a.s. 33,26  s DPH  25.07.2016 Mobilný telefón od 15.6.2016 - 14.07.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
64 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 986,64  s DPH  25.07.2016 112202645 Vodné, stočné 21.4.2016 - 18.7.2016
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
65 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  02.08.2016 Odber zemného plynu 8/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
66 00354252 Špeciálna základná škola 548,82  s DPH  02.08.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 7/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
67 35763469 Slovak Telekom, a.s. 63,42  s DPH  08.08.2016 Telefón + internet 7/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
68 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,54  s DPH  31.08.2016 Mobilný telefón 15.7.2016-14.8.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
69 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  06.09.2016 Odber zemného plynu 9/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
70 35763469 Slovak Telekom, a.s. 60,82  s DPH  09.09.2016 Telefón + internet 8/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
71 35683813 Vaša Slovensko 1 262,11  s DPH  09.09.2016 8 10026705 Stravné lístky 8,9/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
72 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  13.09.2016 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
73 35261196 Dušan Chaban údržba VODO-ÚK 54,00  s DPH  Havária na vodovodnom potrubí - montáž objímky
Tajov 12 97634 Banská Bystrica
74 35763469 Slovak Telekom, a.s. 29,63  s DPH  26.09.2016 Mobilný telefón 15.8.2016-14.9.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
75 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  06.10.2016 Odber zemného plynu 10/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
76 00354252 Špeciálna základná škola 859,12  s DPH  06.10.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 9/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
77 35763469 Slovak Telekom, a.s. 81,23  s DPH  07.10.2016 Telefón + internet 9/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
78 35683813 Vaša Slovensko 1 135,57  s DPH  07.10.2016 9 10026705 Stravné lístky 10/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
79 46082182 Papera s.r.o. 64,90  s DPH  07.10.2016 web stránka Školské potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
80 14156831 Pavol Styk - servis 768,00  s DPH  13.10.2016 Revízie plynových kotlov
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
81 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  13.10.2016 BOZP a OPP 3.Q.2016
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
82 31620540 Altys 169,20  s DPH  13.10.2016 212010 Monitorovanie objektu 4.Q.2016
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
83 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 95,00  s DPH  14.10.2016 Revízie komína a dymovodu
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
84 26159392 Hogrefe - Testcentrum. s.r.o. 134,70  s DPH  17.10.2016 web stránka Psychodiagnostické testy - CARS2
Antala Staška 78 14000 Praha 4
85 35763469 Slovak Telekom, a.s. 35,12  s DPH  25.10.2016 Mobilný telefón 15.9.2016-14.10.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
86 36016802 EM Lift 151,20  s DPH  31.10.2016 0032012 Oprava výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
87 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 012,67  s DPH  31.10.2016 112202645 Vodné, stočné , zrážky od 19.7.2016 do 25.10.2016
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
88 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  02.11.2016 Odber zemného plynu 11/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
89 00354252 Špeciálna základná škola 849,97  s DPH  03.11.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 10/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
90 35683813 Vaša Slovensko 1 184,24  s DPH  07.11.2016 10 10026705 Stravné lístky 11/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava
91 35763469 Slovak Telekom, a.s. 66,67  s DPH  09.11.2016 Telefón + internet 10/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
92 76082962 Mentio - Ján Petžílka 1 330,00  s DPH  Učebné pomôcky - projekt " 2016 CŠPP
Nad pruhonu 651/15 18100 Praha 8 - Čimice
93 14156831 Pavol Styk - servis 72,00  s DPH  21.11.2016 Oprava - poruchy ÚK
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
94 36631124 Slovenská pošta 7,20  s DPH  28.11.2016 Predškolská výchova 3/2017-6/2017
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
95 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32,34  s DPH  28.11.2016 Mobilný telefón 15.10.2016-14.11.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
96 36016802 EM Lift 79,66  s DPH  01.12.2016 0032012 Revízie výťahov
Mierová 8 96681 Žarnovica
97 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 000,00  s DPH  02.12.2016 Odber zemného plynu 12/2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
98 35763469 Slovak Telekom, a.s. 64,66  s DPH  12.12.2016 Telefón + internet 11/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
99 00354252 Špeciálna základná škola 811,73  s DPH  12.12.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 11/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
100 36631124 Slovenská pošta 168,83  s DPH  12.12.2016 Učebné pomôcky - predškoláci
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
101 47480751 E.N.E.S. spol. s.r.o. 749,40  s DPH  12.12.2016 web objednávka Výtvarná sada - predškoláci
Pionierska 307/31 92701 Šaľa
102 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 658,09  s DPH  12.12.2016 Preplatok - vyúčtovanie od 1.3.2016-30.11.2016 - zemný plyn
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
103 31355374 Vema 244,08  s DPH  12.12.2016 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/16 - 11/17
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
104 35683813 Vaša Slovensko 798,46  s DPH  14.12.2016 11 10026705 Stravné lístky 12/2016
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
105 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  14.12.2016 BOZP a PO za 4.Q.2016
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
106 36644048 Pyroboss, s.r.o. 108,00  s DPH  14.12.2016 Paušál PZS r.2016
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
107 00354252 Špeciálna základná škola 611,67  s DPH  20.12.2016 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 12/2016
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
108 31360513 Stiefel Eurocart, s.r.o. 2 721,00  s DPH  22.12.2016 web stránka Učebné pomôcky - pre 5. ročných
Ružová 1/A 82102 Bratislava
109 31592503 Poradca podnikateľa 119,87  s DPH  Úplné znenia r.2017
110 31592503 Poradca podnikateľa 26,40  s DPH  27.12.2016 Finančný spravodajca r. 2017
111 46082182 Papera s.r.o. 513,07  s DPH  27.12.2016 Čistiace, hygienické a kancelárske potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
112 50259482 Šuša Marek 430,00  s DPH  27.12.2016 Revízie
Horná 83 97401 Banská Bystrica
113 35763469 Slovak Telekom, a.s. 33,55  s DPH  27.12.2016 Mobilný telefón od 15.11.2016-14.12.2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
114 36174319 NOMILAND, s.r.o. 2 149,40  s DPH  28.12.2016 elektronicky Nábytok do ŠMŠ
Magnezitárska 11 04013 Košice
115 46082182 Papera s.r.o. 418,39  s DPH  28.12.2016 Rychlovarná kanvica, stoličky, lekárničky
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica