Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednáv zmluvy Text
1 35683813 Vaša Slovensko 1 432,32  s DPH  05.01.2017 1 10026705 Stravné lístky 1/2017
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
2 31602436 Ajfa + Avis 49,50  s DPH  05.01.2017 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2017
Klemensova34 01001 Žilina
3 36649741 Chaban HSU, s.r.o. 58,80  s DPH  Montáž objímky
4 35763469 Slovak Telekom, a.s. 61,50  s DPH  12.01.2017 Telefón + internet 12/2016
Bajkalská 28 81762 Bratislava
5 31592503 Poradca podnikateľa 58,14  s DPH  12.01.2017 Úplné znenia r.2016 - vyúčtovanie
6 31620540 Altys 169,20  s DPH  12.01.2017 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2017
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
7 35797924 Yegon 23,90  s DPH  12.01.2017 Registrácia csppbb.sk
Kopčianska 14 85101 Bratislava
8 36403008 Stredoslovenská energetika 908,00  s DPH  12.01.2017 1201008-2 Odber zemného plynu 2/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
9 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 080,10  s DPH  26.01.2017 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 1.12.2016-31.12.2016
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislva 26
10 31592503 Poradca podnikateľa 13,67  s DPH  25.01.2017 Finančný spravodajca r. 2016 - vyúčtovanie
11 36403008 Stredoslovenská energetika 505,00  s DPH  25.01.2017 1201008-2 Odber elektrickej energie 2/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
12 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 820,04  s DPH  30.01.2017 112202645 Vodné, stočné , zrážky 26.10.2016 - 12.01.2017
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
13 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 96,00  s DPH  06.02.2017 Oprava plynového kotla
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
14 00354252 Špeciálna základná škola 668,37  s DPH  06.02.2017 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2017
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
15 35819081 REMPO, s.r.o. 85,50  s DPH  06.02.2017 Návleky na obuv
Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava
16 35763469 Slovak Telekom, a.s. 29,16  s DPH  25.01.2017 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2016-14.01.2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
17 36403008 Stredoslovenská energetika 660,90  s DPH  25.01.2017 1201008-2 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie r. 2016
Ulica republiky 5 01047 Žilina
18 35763469 Slovak Telekom, a.s. 65,99  s DPH  07.02.2017 9900986131 Telefón + internet 1/2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
19 35683813 Vaša Slovensko 1 022,58  s DPH  13.02.2017 2 10026705 Stravné lístky 2/2017
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
20 36644048 Pyroboss, s.r.o. 33,84  s DPH  16.02.2017 Revízia hasiacích prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
21 36631124 Slovenská pošta 16,07  s DPH  Poštové poukážky - tlač
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
22 00162957 Ives 83,65  s DPH  20.02.2017 P 3/2012 Služby STP APV  (Winibeu)
Čsl. armády 20 04118 Košice
23 36403008 Stredoslovenská energetika 259,00  s DPH  22.02.2017 1201008-2 Odber elektrickej energie 3/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
24 36403008 Stredoslovenská energetika 908,00  s DPH  22.02.2017 1201008-2 Odber zemného plynu 3/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
25 35763469 Slovak Telekom, a.s. 37,00  s DPH  22.02.2017 9900986131 Mobilný telefón 15.1.2017-14.02.2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
26 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  22.02.2017 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
27 31331131 Ševt 77,94  s DPH  27.02.2017 Tlačivá
Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica
28 35683813 Vaša Slovensko 1 463,84  s DPH  03.03.2017 3 10026705 Stravné lístky 3/2017
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
29 35763469 Slovak Telekom, a.s. 71,11  s DPH  08.03.2017 9900986131 Telefón + internet 2/2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
30 00313271 Mesto Banská Bystrica 457,60  s DPH  09.03.2017 Poplatok za komunálne odpady
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
31 17805872 Marian Moravčík - PROFIL 86,00  s DPH  21.03.2017 Montáž zadlabávacieho zámku vchodových dverí
Rudohorská 27 97401 Banská Bystrica
32 00354252 Špeciálna základná škola 739,95  s DPH  21.03.2017 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2017
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
33 35763469 Slovak Telekom, a.s. 33,35  s DPH  27.03.2017 9900986131 Mobilný telefón 15.2.2017-14.3.2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
34 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 6,04  s DPH  03.04.2017 112202645 Opravná faktúra - nové cenové rozhodnutie účinné od 1.1.2017
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
35 36403008 Stredoslovenská energetika 259,00  s DPH  1201008-2 Elektrická energia 4/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
36 36403008 Stredoslovenská energetika 908,00  s DPH  03.04.2017 1201008-2 Odber zemného plynu 4/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
37 00354252 Špeciálna základná škola 930,27  s DPH  05.04.2017 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2017
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
38 35763469 Slovak Telekom, a.s. 73,08  s DPH  06.04.2017 9900986131 Telefón + internet 3/2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
39 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  11.04.2017 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2017
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
40 35683813 Vaša Slovensko 977,06  s DPH  12.04.2017 4 10026705 Stravné lístky 4/2017
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
41 36016802 EM Lift 259,20  s DPH  12.04.2017 0032012 Výmena oleja vo výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
42 17805872 Marian Moravčík - PROFIL 90,90  s DPH  12.04.2017 Oprava vchodových dverí
Rudohorská 27 97401 Banská Bystrica
43 31620540 Altys 169,20  s DPH  19.04.2017 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2017
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
44 35763469 Slovak Telekom, a.s. 35,86  s DPH  24.04.2017 9900986131 Mobilný telefón 15.3.-14.4.2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
45 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 220,24  s DPH  04.05.2017 112202645 Vodné, stočné , zrážky 13.1.2017-25.4.2017
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
46 36403008 Stredoslovenská energetika 908,00  s DPH  04.05.2017 1201008-2 Odber zemného plynu 5/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
47 36403008 Stredoslovenská energetika 259,00  s DPH  04.05.2017 1201008-2 Odber elektrickej energie 5/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
48 00354252 Špeciálna základná škola 758,09  s DPH  09.05.2017 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 4/2017
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
49 35683813 Vaša Slovensko 1 253,72  s DPH  09.05.2017 5 10026705 Stravné lístky 5/2017
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
50 35763469 Slovak Telekom, a.s. 64,52  s DPH  09.05.2017 9900986131 Telefón + internet 4/2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
51 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 80,00  s DPH  11.05.2017 Revízie komínov
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
52 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  18.05.2017 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
53 34486259 Ivan Kmeť - Silvaco-IKA 129,99  s DPH  19.05.2017 Krovinorez Hecht 152BTS
Cementárenská 16 97401 Banská Bystrica
54 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  23.05.2017 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
55 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,78  s DPH  23.05.2017 9900986131 Mobilný telefón  15.4.2017-14.5.2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
56 31592503 Poradca podnikateľa 119,87  s DPH  23.05.2017 Úplné znenia 1. preddavok - ročník 2018
57 36403008 Stredoslovenská energetika 908,00  s DPH  23.05.2017 1201008-2 Odber zemného plynu 6/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
58 36403008 Stredoslovenská energetika 259,00  s DPH  23.05.2017 1201008-2 Odber elektrickej energie 6/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
59 35763469 Slovak Telekom, a.s. 44,11  s DPH  06.06.2017 9900986131 Telefón + internet 5/2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
60 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  09.06.2017 Predškolská výchova č. 1/2017 - 2/2017
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
61 35683813 Vaša Slovensko 1 393,80  s DPH  09.06.2017 10026705 Stravné lístky 6/2017
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
62 36650196 Sattva, s.r.o. 82,00  s DPH  09.06.2017 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
63 00354252 Špeciálna základná škola 848,63  s DPH  19.06.2017 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2017
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
64 46082182 Papera s.r.o. 432,28  s DPH  21.06.2017 Kancelárske a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
65 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,16  s DPH  26.06.2017 9900986131 Mobilný telefón od 15.5.2017-14.6.2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
66 46082182 Papera s.r.o. 3,70  s DPH  04.07.2017 Hubka na riad - tvarovaná / 6ks
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
67 00354252 Špeciálna základná škola 1 036,96  s DPH  04.07.2017 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2017
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
68 36403008 Stredoslovenská energetika 259,00  s DPH  04.07.2017 1201008-2 Odber elektrickej energie 7/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
69 36403008 Stredoslovenská energetika 908,00  s DPH  04.07.2017 1201008-2 Odber zemného plynu 7/2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina