Variabilný Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
symbol Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
104872018 31602436 Ajfa + Avis 54,90  s DPH  02.01.2018 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2018
Klemensova34 01001 Žilina
2181100007 35797924 Yegon 23,90  s DPH  02.01.2018 Registrácia csppbb.sk
Kopčianska 14 85101 Bratislava
180238 31620540 Altys 169,20  s DPH  02.01.2018 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2018
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
8200101486 35763469 Slovak Telekom, a.s. 51,65  s DPH  02.01.2018 9900986131 Telefón + internet 12/2017
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1011804293 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  02.01.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 1/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
5041700464 31592503 Poradca podnikateľa 33,96  s DPH  02.01.2018 Úplné znenia ročník 2017 - vyúčtovanie
1201008041 36403008 Stredoslovenská energetika 52,49  s DPH  02.01.2018 1201008-2 Elektina - vyúčtovanie za rok 2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
9000804174 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 075,12  s DPH  02.01.2018 10026705 Stravné lístky 1/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
18500003 36016802 EM Lift 83,74  s DPH  02.01.2018 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
5041702494 31592503 Poradca podnikateľa 7,45  s DPH  02.01.2018 Finančný spravodajca r. 2017 - vyúčtovanie
3510957001 36403008 Stredoslovenská energetika 2 057,91  s DPH  02.01.2018 1201008-2 Odber zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2017
Ulica republiky 5 01047 Žilina
8201367775 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,01  s DPH  02.01.2018 9900986131 Mobilný telefón od 15.12.2017 - 14.01.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  01.02.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 2/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
2181018728 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 192,62  s DPH  01.02.2018 112202645 Vodné, stočné , zrážky 26.10.2017 - 01.01.2018
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1011807986 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  01.02.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 2/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
9000810393 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 938,54  s DPH  05.02.2018 10026705 Stravné lístky 2/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1800020 36650196 Sattva, s.r.o. 88,00  s DPH  06.02.2018 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
8202054772 35763469 Slovak Telekom, a.s. 64,92  s DPH  01.02.2018 9900986131 Telefón + internet 1/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
9180057 36644048 Pyroboss, s.r.o. 108,36  s DPH  09.02.2018 Kontrola hasiacich prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
12018 00354252 Špeciálna základná škola 541,84  s DPH  14.02.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
43335319 00162957 Ives 83,65  s DPH  16.02.2018 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu )
Čsl. armády 20 04118 Košice
2180282 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 194,50  s DPH  19.02.2018 Učebné pomôcky - predškoláci
Krompašská 510/96 04011 Košice
8203337725 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,45  s DPH  15.02.2018 9900986131 Mobilný telefón 15.01.2018-14.02.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  06.01.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 3/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1011814895 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  02.03.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 3/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
22018 00354252 Špeciálna základná škola 387,16  s DPH  05.03.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
42196906 30794536 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 1 078,00  s DPH  05.03.2018 Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2017
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
9000819045 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 033,10  s DPH  07.03.2018 10026705 Stravné lístky 3/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
8204025420 35763469 Slovak Telekom, a.s. 68,66  s DPH  07.03.2018 9900986131 Telefón + internet 2/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
20180204 31634524 AGROMEPA, s.r.o. 212,88  s DPH  Vysavač
Slovenská Ľupča 97613 Slovenská Ľupča
2020180006 35819081 REMPO, s.r.o. 124,76  s DPH  09.03.2018 Pracovné odevy
Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava
0142018 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 30,00  s DPH  21.03.2018 Seminár " o ochrane osobných údajov - v praxi škôl a škol. zariadení
Družstevná 232/2 04001 Košice
8205316347 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,75  s DPH  26.03.2018 9900986131 Mobilný telefón 15.02.2018 - 14.03.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1800285 29261651 Zábavné učení, s.r.o. 172,92  s DPH  26.03.2018 Učebné pomôcky
Mariánske nám. 14 68801 Uherský Brod
180529 31620540 Altys 78,00  s DPH  26.03.2018 212010 Výmena akumulátorov v zabezpečovacom systéme
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  05.04.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 4/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1011822012 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  05.04.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 4/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
32018 00354252 Špeciálna základná škola 702,24  s DPH  05.04.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
9000826997 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 169,67  s DPH  06.04.2018 10026705 Stravné lístky 4/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
2021800083 35819081 REMPO, s.r.o. 60,61  s DPH  10.04.2018 Pracovná obuv
Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava
18500241 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  10.04.2018 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
8206013208 35763469 Slovak Telekom, a.s. 56,12  s DPH  12.04.2018 9900986131 Telefón + internet 3/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1180397 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  12.04.2018 Paušál BOZP a OPP za obdobie  1.Q.2018
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
201800037 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 80,00  s DPH  12.04.2018 Revízie komínov
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
180710 31620540 Altys 169,20  s DPH  16.04.2018 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2018
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
201860421 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 48,00  s DPH  18.04.2018 Oprava - odstánenie úniku plynu
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
1800077 36650196 Sattva, s.r.o. 101,00  s DPH  27.04.2018 1 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
8207309162 35763469 Slovak Telekom, a.s. 24,42  s DPH  03.05.2018 9900986131 Mobilný telefón 15.3.2018-14.4.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
2181095557 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 171,04  s DPH  02.05.2018 112202645 Vodné, stočné , zrážky od 25.1.2018 do 23.4.2018
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  02.05.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 5/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
8208010386 35763469 Slovak Telekom, a.s. 61,85  s DPH  09.05.2018 9900986131 Telefón + internet 4/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1011826651 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  02.05.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 5/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
42018 00354252 Špeciálna základná škola 677,35  s DPH  03.05.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 4/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
9000835111 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 267,72  s DPH  09.05.2018 elektronicky 10026705 Stravné lístky 5/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
9001122088 36631124 Slovenská pošta 8,87  s DPH  16.05.2018 Tlačové služby - poštové poukážky
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
8209313237 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25,75  s DPH  21.05.2018 9900986131 Mobilný telefón od 15.04.2018 do 14.05.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1802101900 31592503 Poradca podnikateľa 131,86  s DPH  21.05.2018 Úplné znenia r.2019
1720180513 44031483 EuroTRADING s.r.o. 80,36  s DPH  01.06.2018 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby - alikvotna časť za 4,5/2018
Muškátová 38/495 04011 Košice
2018012520 46082182 Papera s.r.o. 246,06  s DPH  01.06.2018 elektronicky Kancelárske a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1011830975 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  04.06.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 6/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  04.06.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 6/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1941552 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  04.06.2018 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
9000842492 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 268,14  s DPH  05.06.2018 elektronicky 10026705 Stravné lístky 6/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok
52018 00354252 Špeciálna základná škola 737,80  s DPH  07.06.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
92018 10838074 Milan Štefan 860,00  s DPH  07.06.2018 Revízie elektrického zariadenia, kontrola vybraných elektrických spotrebičov
THK 37 97401 Banská Bystrica
720181270 31355374 Vema 180,00  s DPH  07.06.2018 GDPRm - ochrana osobných údajov
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
8210019843 35763469 Slovak Telekom, a.s. 65,74  s DPH  07.06.2018 9900986131 Telefón + internet 5/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
802121442 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  07.06.2018 Predškolská výchova č.1-2/2018
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
0232018 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 30,00  s DPH  12.06.2018 Seminár - Zákonník práce
Družstevná 232/2 04001 Košice
1720180613 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  19.06.2018 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
8211330811 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25,81  s DPH  22.06.2018 9900986131 Mobilný telefón 15.5.2018 - 14.06.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
18500415 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
9000850194 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 264,43  s DPH  02.07.2018 10026705 Stravné lístky 7/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
62018 00354252 Špeciálna základná škola 651,75  s DPH  09.07.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1011835936 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  09.07.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 7/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  09.07.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 7/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
8212140665 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,53  s DPH  09.07.2018 9900986131 Telefón + internet 6/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
181214 31620540 Altys 169,20  s DPH  09.07.2018 212010 Monitorovanie objektu na 3.Q.2018
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
8213395495 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,42  s DPH  23.07.2018 9900986131 Mobilný telefón od 15.6.2018 - 14.07.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1180974 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  23.07.2018 BOZP a OPP 2.Q.2018
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
1720180713 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  23.07.2018 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
2181173605 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 217,74  s DPH  25.07.2018 112202645 Vodné, stočné , zrážky 24.4.2018 - 18.7.2018
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
1011839988 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  01.08.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 8/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
8214078742 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,60  s DPH  02.08.2018 9900986131 Telefón + internet 7/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  02.08.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 8/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1720180813 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  14.08.2018 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
8215355935 35763469 Slovak Telekom, a.s. 20,17  s DPH  27.08.2018 9900986131 Mobilný telefón 15.7.2018-14.8.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
9000866042 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 227,35  s DPH  05.09.2018 10026705 Stravné lístky 8,9/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1011844459 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  05.09.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 9/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  05.09.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 9/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
20180022 51014289 Šipkovský s.r.o. 23 652,00  s DPH  07.09.2018 01/2018 Projektová dokumentácia na realizáciu stavby : Zníženie energetickej náročnosti
ČSA 380/2 97401 Banská Bystrica
8216042940 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,68  s DPH  07.09.2018 9900986131 Telefón + internet 8/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
18500618 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
1720180913 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  18.09.2018 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
Muškátová 38/495 04011 Košice
8217329394 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25,14  s DPH  9900986131 Mobilný telefón 15.8.2018-15.9.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
201861020 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 631,20  s DPH  25.09.2018 2 Revízie plynových kotlov
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
1800160 36650196 Sattva, s.r.o. 125,00  s DPH  25.09.2018 3 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
1620298752 00313271 Mesto Banská Bystrica 457,60  s DPH  01.10.2018 Poplatok za komunálne odpady
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  10.10.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 10/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
8218026231 35763469 Slovak Telekom, a.s. 65,92  s DPH  10.10.2018 9900986131 Telefón + internet 9/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1011848987 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  10.10.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 10/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
201800116 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 80,00  s DPH  10.10.2018 Revízie komínov
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
9000876723 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 479,49  s DPH  10.10.2018 10026705 Stravné lístky 10/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
72018 00354252 Špeciálna základná škola 781,20  s DPH  16.10.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 7,9/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1720181013 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  16.10.2018 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
1181545 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  16.10.2018 Paušál BOZP a OPP za obdobie 3.Q.2018
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
181737 31569323 Altys spol. s.r.o. 169,20  s DPH  16.10.2018 Monitorovanie objektu IV.Q.2018
Na Troskách 974 97401 Banská Bystrica
8219318929 35763469 Slovak Telekom, a.s. 28,80  s DPH  24.10.2018 9900986131 Mobilný telefón 15.9.2018-14.10.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1020181014 46933000 Tomira s.r.o. 227,57  s DPH  29.10.2018 Dokumentácia GDPR
Muškátová 495/38 04011 Košice
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  05.11.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 11/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1011853359 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  05.11.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 11/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
2181257555 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 484,11  s DPH  05.11.2018 112202645 Vodné, stočné , zrážky 19.7.2018-25.10.2018
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
9000882208 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 116,11  s DPH  06.11.2018 elektronicky 10026705 Stravné lístky 11/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
82018 00354252 Špeciálna základná škola 679,60  s DPH  06.11.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 10/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1720181113 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  07.11.2018 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
2018025741 46082182 Papera s.r.o. 112,55  s DPH  09.11.2018 elektronická Kancelárke a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
0582018 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 30,00  s DPH  09.11.2018 Školenie - novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
Družstevná 232/2 04001 Košice
18500780 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  15.11.2018 0032012 Revízie výťahov
Mierová 8 96681 Žarnovica
2018026618 46082182 Papera s.r.o. 1,02  s DPH  20.11.2018 PPD - tlačivá
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
8220020937 35763469 Slovak Telekom, a.s. 52,28  s DPH  21.11.2018 9900986131 Telefón + internet 10/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
8221323079 35763469 Slovak Telekom, a.s. 29,20  s DPH  26.11.2018 9900986131 Mobilný telefón 15.10.2018-14.11.2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
803121442 36631124 Slovenská pošta 69,40  s DPH  03.12.2018 Predškolská výchova 3-6/2019, zvonček 6-5/2019, šikovníček 1-12/2019, adamko 2/2019-1/2010, včielka
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
1201008600 36403008 Stredoslovenská energetika 275,00  s DPH  10.12.2018 1201008-2 Odber elektrickej energie 12/2018
Ulica republiky 5 01047 Žilina
1011857635 35743565 Magna Energia a.s. 886,94  s DPH  10.12.2018 P2674/2017 Odber zemného plynu 12/2018
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
8222033581 35763469 Slovak Telekom, a.s. 51,02  s DPH  10.12.2018 9900986131 Telefón + internet 11/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
92018 00354252 Špeciálna základná škola 688,93  s DPH  10.12.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 11/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
720191200 31355374 Vema 350,76  s DPH  10.12.2018 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/18 - 11/19
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
9000894127 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 986,33  s DPH  10.12.2018 10026705 Stravné lístky 12/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
1720181213 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.12.2018 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
102018 00354252 Špeciálna základná škola 604,70  s DPH  14.12.2018 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 12/2018
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1182117 36644048 Pyroboss, s.r.o. 198,00  s DPH  14.12.2018 Paušál BOZP, OPP za 4.Q.2018, paušál PZS za rok 2018
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
1800215 36650196 Sattva, s.r.o. 323,00  s DPH  14.12.2018 4 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
9000895647 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 79,58  s DPH  14.12.2018 10026705 Stravné lístky 12/2018
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
2018107 36638188 MIVAR, spol. s.r.o. 1 080,00  s DPH  5 Inžinierska činnosť
Rudlovská cesta 98 97411 Banská Bystrica
152018 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 480,00  s DPH  18.12.2018 6 Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
2018029732 46082182 Papera s.r.o. 841,46  s DPH  19.12.2018 e-shop č. ES1830106 Kancelárske, čistiace potreby, DHM
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1812261 47078839 INSGRAF s.r.o. 807,00  s DPH  19.12.2018 e-shop Učebné pomôcky - pre 5. ročné deti ŠMŠ
Nešporová 1012/23 92701 Šaľa
21800547 43821987 MARSANN  IT, s.r.o. 1 300,00  s DPH  19.12.2018 PC Lenovo TC M910q
Digital Park II, Eisteinova 23 85101 Bratislava 5
1804351800 31592503 Poradca podnikateľa 131,86  s DPH  20.12.2018 Úplné znenia - ročník 2019
1804427300 31592503 Poradca podnikateľa 26,40  s DPH  20.12.2018 Finančný spravodajca - ročník 2019
2018030012 46082182 Papera s.r.o. 422,14  s DPH  20.12.2018 Kancelárske, hygienické potreby, kovová skriňa
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica