Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32,18  s DPH  02.01.2019 9900986131 Mobilný telefón
Bajkalská 28 81762 Bratislava
2 31602436 Ajfa + Avis 58,80  s DPH  04.01.2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019
Klemensova34 01001 Žilina
3 35797924 Yegon 23,90  s DPH  04.01.2019 Registrácia csppbb.sk
Kopčianska 14 85101 Bratislava
4 35763469 Slovak Telekom, a.s. 51,16  s DPH  04.01.2019 9900986131 Telefón + internet 12/2018
Bajkalská 28 81762 Bratislava
5 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 268,14  s DPH  09.01.2019 10026705 Stravné lístky 1/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
6 35743565 Magna Energia a.s. 171,10  s DPH  08.01.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 1/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
7 31620540 Altys 169,20  s DPH  15.01.2019 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2019
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
8 31592503 Poradca podnikateľa 103,39  s DPH  10.01.2019 Úplné znenia r.2018 - vyúčtovanie
9 31592503 Poradca podnikateľa 14,90  s DPH  17.01.2019 Finančný spravodajca r. 2018 - vyúčtovanie
10 35743565 Magna Energia a.s. 1 877,23  s DPH  04.01.2019 P2674/2017 Odber zemného plynu r. 2018 - vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
11 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  15.01.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
12 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  14.01.2019 Odber zemného plynu 1/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
13 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,29  s DPH  21.01.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2018 - 14.1.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
14 44121989 BigON s.r.o. 54,00  s DPH  30.01.2019 Servis miltifunkčného zariadenia
Horná 18 97401 Banská Bystrica
15 34989544 Smädo Dušan, Ing. 82,32  s DPH  04.02.2019 Deratizácia
Čerín 85 97401 Banská Bystrica
16 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  04.02.2019 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
17 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  04.02.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 2/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
18 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 116,11  s DPH  05.02.2019 10026705 Stravné lístky 2/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
19 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  29.01.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 2/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
20 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  07.02.2019 Odber zemného plynu 2/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
21 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 358,05  s DPH  05.02.2019 112202645 Vodné, stočné , zrážky 26.10.2018 - 28.1.2019
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
22 35763469 Slovak Telekom, a.s. 51,61  s DPH  06.02.2019 9900986131 Telefón + internet 1/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
23 35763469 Slovak Telekom, a.s. 29,78  s DPH  21.02.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.1.2019 - 14.2.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
24 00162957 Ives 83,65  s DPH  21.02.2019 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu )
Čsl. armády 20 04118 Košice
25 35743565 Magna Energia a.s. 166,81  s DPH  21.02.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
26 36644048 Pyroboss, s.r.o. 35,04  s DPH  21.02.2019 Kontrola pretlaku a prítoku v nástenných hydrantoch, tlaková skúška HZ
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
27 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 360,84  s DPH  05.03.2019 10026705 Stravné lístky 3/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
28 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  04.03.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 3/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
29 35763469 Slovak Telekom, a.s. 52,88  s DPH  05.03.2019 9900986131 Telefón + internet 2/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
30 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  11.03.2019 Odber zemného plynu 3/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
31 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  12.03.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
32 30794536 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 1 125,00  s DPH  25.03.2019 Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2018
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
33 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32,64  s DPH  25.03.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.2.2019-14.3.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
34 35743565 Magna Energia a.s. 110,46  s DPH  25.03.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35 36650196 Sattva, s.r.o. 63,00  s DPH  29.03.2019 1 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
36 47610000 VB - EL s.r.o. 2 500,00  s DPH  04.04.2019 Nenávratný fin.príspevok pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovi" - žiadosť
Severná 5 97401 Banská Bystrica
37 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 231,06  s DPH  04.04.2019 elektronická 10026705 Stravné lístky 4/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
38 00354252 Špeciálna základná škola 690,11  s DPH  01.04.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
39 00354252 Špeciálna základná škola 558,11  s DPH  01.04.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
40 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  04.04.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 4/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
41 35763469 Slovak Telekom, a.s. 52,85  s DPH  09.04.2019 9900986131 Telefón + internet 3/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
42 35763469 Slovak Telekom, a.s. 300,00  s DPH  09.04.2019 9900986131 Odber zemného plynu 4/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
43 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.04.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby
Muškátová 38/495 04011 Košice
44 00354252 Špeciálna základná škola 861,72  s DPH  08.04.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
45 30225272 MAYO s.r.o. 90,86  s DPH  12.04.2019 Učebné pomôcky ( ŠMŠ )
Cementárenská 16 97401 Banská Bystrica
46 35743565 Magna Energia a.s. 130,46  s DPH  08.04.2019 P2674/2017 Elektrina vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
47 46061711 ECS BB, s.r.o. 395,00  s DPH  15.04.2019 Office Standard 2019 OLP NL Acdmc
Lazovná 69 97401 Banská Bystrica
48 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  11.04.2019 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2019
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
49 31620540 Altys 56,40  s DPH  11.04.2019 212010 Monitorovanie objektu 4/2019
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
50 35763469 Slovak Telekom, a.s. 30,61  s DPH  24.04.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.3.2019-14.4.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
51 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  24.04.2019 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
52 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 80,00  s DPH  24.04.2019 Revízie komínov
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
53 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 189,45  s DPH  07.05.2019 112202645 Vodné, stočné , zrážky 29.1.2019-25.4.2019
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
54 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  P2674/2017 Odber elektrickej energie 5/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
55 31620540 Altys 132,00  s DPH  07.05.2019 212010 Monitorovanie objektu 5,6/2019
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
56 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  07.05.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 5/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
57 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  07.05.2019 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
58 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  Odber zemného plynu 5/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
59 00354252 Špeciálna základná škola 642,96  s DPH  07.05.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 4/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
60 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 223,64  s DPH  09.05.2019 10026705 Stravné lístky 5/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
61 35763469 Slovak Telekom, a.s. 53,24  s DPH  09.05.2019 9900986131 Telefón + internet 4/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
62 30807484 Sociálna poisťovňa 50,19  s DPH  09.05.2019 Penále
Kapitulská 97401 Banská Bystrica
63 35743565 Magna Energia a.s. 106,04  s DPH  16.05.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
64 35763469 Slovak Telekom, a.s. 29,88  s DPH  22.05.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.4.2019-14.5.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
65 46082182 Papera s.r.o. 205,71  s DPH  23.05.2019 Kancelárske, čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
66 36650196 Sattva, s.r.o. 76,00  s DPH  31.05.2019 2 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
67 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  06.06.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 6/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
68 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  06.06.2019 Odber zemného plynu
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
69 35763469 Slovak Telekom, a.s. 77,54  s DPH  06.06.2019 9900986131 Telefón + internet 5/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
70 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  06.06.2019 Predškolská výchova 1,2/2019
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
71 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 323,76  s DPH  06.06.2019 10026705 Stravné lístky 6/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
72 00354252 Špeciálna základná škola 788,91  s DPH  06.06.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
73 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.06.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 6/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
74 35743565 Magna Energia a.s. 153,18  s DPH  12.06.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
75 35763469 Slovak Telekom, a.s. 33,37  s DPH  24.06.2019 9900986131 Mobilný telefón od 15.5.2019-14.6.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
76 31592503 Poradca podnikateľa 151,63  s DPH  27.06.2019 Úplné znenia ročník 2020
77 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 401,94  s DPH  04.07.2019 10026705 Stravné lístky 7/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
78 00354252 Špeciálna základná škola 714,36  s DPH  11.07.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
79 35743565 Magna Energia a.s. 17,91  s DPH  P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
80 31333532 Eset, spol. s.r.o. 62,94  s DPH  11.07.2019 Licencia na používanie antivírového programu "Eset Smart Security" pre 4PC na 2 roky
Einsteinova 24 85101 Bratislava
81 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  01.07.2019 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
82 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  11.07.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 7/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
83 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  11.07.2019 Paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q.2019
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
84 31620540 Altys 198,00  s DPH  11.07.2019 212010 Monitorovanie objektu na 3.Q.2019
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
85 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  11.07.2019 Odber zemného plynu 7/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
86 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,77  s DPH  11.07.2019 9900986131 Telefón + internet 6/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
87 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32,64  s DPH  24.07.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.6.2019-14.7.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
88 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 222,46  s DPH  02.08.2019 112202645 Vodné, stočné , zrážky
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
89 35743565 Magna Energia a.s. 1,84  s DPH  P2674/2017 Odber elektrickej energie  - vyúčtovanie preplatok
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
90 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  13.08.2019 Odber zemného plynu 8/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
91 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,48  s DPH  13.08.2019 9900986131 Telefón + internet 7/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
92 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  13.08.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 8/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
93 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  15.08.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 8/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
94 00354252 Špeciálna základná škola 386,82  s DPH  09.08.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 7/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
95 35763469 Slovak Telekom, a.s. 30,28  s DPH  28.08.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.7.2019-14.8.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
96 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  05.09.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 7/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
97 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  05.09.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 9/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
98 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  06.09.2019 Odber zemného plynu 9/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
99 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 413,98  s DPH  06.09.2019 10026705 Stravné lístky 9/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
100 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.09.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 9/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
101 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50,48  s DPH  10.09.2019 9900986131 Telefón + internet 8/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
102 36650196 Sattva, s.r.o. 82,00  s DPH  10.09.2019 3 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
103 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  16.09.2019 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
104 26159392 Hogrefe - Testcentrum. s.r.o. 2 686,65  s DPH  17.09.2019 web stránka Úplný testový súbor - ADOS - 2 ( psychologické testy )
Antala Staška 78 14000 Praha 4
105 35763469 Slovak Telekom, a.s. 34,40  s DPH  23.09.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.8.-14.9.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
106 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 350,00  s DPH  23.09.2019 Odborná prehliadka a skúška ochrany pred bleskom na budove ŠMŠ
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
107 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 829,44  s DPH  27.09.2019 4 Revízie plynových zariadení
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
108 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 618,85  s DPH  07.10.2019 10026705 Stravné lístky 10/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
109 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  30.09.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 10/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
110 31620540 Altys 198,00  s DPH  14.10.2019 212010 Monitorovanie objektu na IV.Q.2019
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
111 35763469 Slovak Telekom, a.s. 73,96  s DPH  14.10.2019 9900986131 Telefón + internet 9/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
112 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  14.10.2019 OV02-2018/000028-3 Odber zemného plynu 10/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
113 35743565 Magna Energia a.s. 79,13  s DPH  14.10.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
114 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  14.10.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 10/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
115 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  21.10.2019 Paušál BOZP a OPP za  3.Q.2019
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
116 00354252 Špeciálna základná škola 902,71  s DPH  03.10.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 9/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
117 35763469 Slovak Telekom, a.s. 24,43  s DPH  23.10.2019 9900986131 Mobilný telefón 15.9.2019-14.10.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
118 46490213 Nakladatelství FORUM 94,80  s DPH  29.10.2019 Elektronická Poradca riditeľky MŠ 12.11.2019 - 11.11.2020
Seberíniho 1 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
119 31592503 Poradca podnikateľa 26,40  s DPH  29.10.2019 Finančný spravodajca r. 2020
120 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 351,92  s DPH  04.11.2019 112202645 Vodné, stočné , zrážky od 26.7.2019 do 25.10.2019
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
121 00313271 Mesto Banská Bystrica 457,60  s DPH  05.11.2019 Poplatok za komunálne odpady na rok 2019
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
122 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,79  s DPH  07.11.2019 9900986131 Telefón + internet 10/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
123 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  07.11.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 11/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
124 36677281 ZSE Energia, a.s. 300,00  s DPH  07.11.2019 OV02-2018/000028-3 Odber zemného plynu 11/2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
125 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 285,44  s DPH  07.11.2019 web stránka 10026705 Stravné lístky 11/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
126 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  07.11.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 11/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
127 46082182 Papera s.r.o. 177,29  s DPH  11.11.2019 Kancelárske a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
128 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 396,00  s DPH  11.11.2019 Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ plyn
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
129 35743565 Magna Energia a.s. 113,43  s DPH  14.11.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 10/2019 - vyúčtovanie
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
130 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  12.11.2019 0032012 Revízie výťahov
Mierová 8 96681 Žarnovica
131 00354252 Špeciálna základná škola 921,95  s DPH  07.11.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 10/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
132 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,70  s DPH  21.11.2019 9900986131 Mobilný telefón za obdobie 15.10.2019 - 14.11.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
133 36631124 Slovenská pošta 13,67  s DPH  25.11.2019 23089 Šeky - tlačiarenske služby
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
134 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 313,56  s DPH  03.12.2019 elektronicky 10026705 Stravné lístky 12/2019
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
135 35743565 Magna Energia a.s. 170,84  s DPH  10.12.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie 12/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
136 31355374 Vema 364,80  s DPH  10.12.2019 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/19 - 11/20
Prievozská 14/A 82109 Bratislava
137 36371271 Poradca s.r.o. 4,50  s DPH  10.12.2019 Súvzťažnosti pre verejnú správu
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
138 36650196 Sattva, s.r.o. 82,00  s DPH  10.12.2019 5 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
139 00354252 Špeciálna základná škola 1 042,45  s DPH  10.12.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 11/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
140 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  17.12.2019 9900986131 Telefón + internet 11/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
141 35743565 Magna Energia a.s. 148,55  s DPH  17.12.2019 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie oprava základu dane
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
142 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  Paušál BOZP a OPP za obdobie 4.Q.2019
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
143 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  17.12.2019 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 12/2019
Muškátová 38/495 04011 Košice
144 36631124 Slovenská pošta 69,05  s DPH  17.12.2019 Šikovníček, adamko, zvonček predškolská výchova, včielka r.2020/2021
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
145 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 480,00  s DPH  17.12.2019 Revízia el. spotrebičov
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
146 00354252 Špeciálna základná škola 642,89  s DPH  20.12.2019 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 12/2019
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
147 47078839 INSGRAF s.r.o. 2 393,70  s DPH  20.12.2019 Učebné pomôcky  - nenormatívne FP ( predškoláci )
Nešporová 1012/23 92701 Šaľa
148 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,23  s DPH  9900986131 Mobilný telefón 15.11.2019 14.12.2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava