Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 213,14  s DPH  03.01.2020 web 10026705 Fixný poplatok 2,5%
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 1/2020
2 36330035 Racio Education Slovakia, s.r.o. 60,00  s DPH  06.01.2020 Seminár
3 51108178 PSDOMOV s.r.o. 58,80  s DPH  03.01.2020 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2020
Klemensova 34 01001 Žilina
4 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  08.01.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 1/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
5 35797924 Yegon 23,90  s DPH  02.01.2020 Registrácia csppbb.sk
Kopčianska 14 85101 Bratislava
6 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,78  s DPH  08.01.2020 9900986131 Telefón + internet 12/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7 31592503 Poradca podnikateľa 136,12  s DPH  09.01.2020 Úplné znenia ročník 2019 - vyúčtovanie
8 46082182 Papera s.r.o. 287,43  s DPH  10.01.2020 Kancelárske potreby, čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
9 43852980 Gajdoš Ivan 700,00  s DPH  15.01.2020 Výmena vonkajších roštov
Internátna 2 97401 Banská Bystrica
10 31592503 Poradca podnikateľa 32,57  s DPH  13.01.2020 Finančný spravodajca za r. 2019 - vyúčtovanie
11 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  09.01.2020 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2020
Na Troskách 974 97401 Banská Bystrica
12 36677281 ZSE Energia, a.s. 15 282,60  s DPH  15.01.2020 OV02-2018/000028-3 Odber zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
13 35743565 Magna Energia a.s. 96,58  s DPH  07.01.2020 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 12/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
14 42415438 Akademické centrum pre výskum autizmu, o.z. 500,00  s DPH  20.01.2020 Školenie ADOS - 2
Pod Zečákom 43 84103 Bratislava - Lamač
15 31560806 Mikrohuko 49,98  s DPH  27.01.2020 Telefón + inštalácia
Kollárova 11 97401 Banská Bystrica
16 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  28.01.2020 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
17 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 324,14  s DPH  27.01.2020 112202645 Vodné, stočné , zrážky 26.10.2019 - 24.1.2020
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
18 36644048 Pyroboss, s.r.o. 108,00  s DPH  07.01.2020 Paušál PZS 2019
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
19 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 30,00  s DPH  07.02.2020 Seminár - "Aktuálna legislatíva a prax v oblasti prac.právnych vzťahov a odmeňovanie v školstve"
Družstevná 232/2 04001 Košice
20 00354252 Špeciálna základná škola 876,20  s DPH  04.02.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
21 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 209,12  s DPH  06.02.2020 10026705 Stravné lístky 2/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava
22 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  06.02.2020 9900986131 Telefón + internet 1/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
23 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.02.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 2/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
24 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,77  s DPH  18.02.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.1.2020 - 14.02.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
25 36677281 ZSE Energia, a.s. 277,63  s DPH  14.02.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 1/2020 - vyúčtovanie
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
26 36644048 Pyroboss, s.r.o. 102,48  s DPH  19.02.2020 Kontrola hasiacích prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
27 00162957 Ives 83,65  s DPH  20.02.2020 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu ) obdobie : 02.2020 - 12.2020, 01.2021 - 11.2021
Čsl. armády 20 04118 Košice
28 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 185,01  s DPH  04.03.2020 10026705 Stravné lístky 3/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
29 00354252 Špeciálna základná škola 611,52  s DPH  04.03.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
30 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  04.03.2020 Odber zemného plynu 3/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
31 36677281 ZSE Energia, a.s. 253,04  s DPH  10.03.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 2/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
32 35763469 Slovak Telekom, a.s. 71,80  s DPH  05.03.2020 9900986131 Telefón + internet 2/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
33 26159392 Hogrefe - Testcentrum. s.r.o. 378,58  s DPH  09.03.2020 ADI-R Kit - psychologické testy
Antala Staška 78 14000 Praha 4
34 30794536 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 1 197,00  s DPH  01.03.2020 Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2019
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
35 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.03.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 3/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
36 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,57  s DPH  18.03.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.2.2020 - 14.3.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
37 35763469 Slovak Telekom, a.s. 24,16  s DPH  20.01.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2019 - 14.1.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
38 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 405,96  s DPH  07.04.2020 10026705 Stravné lístky 4/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
39 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  07.04.2020 Odber zemného plynu 4/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
40 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  06.04.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 4/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
41 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  13.04.2020 9900986131 Telefón + internet 3/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
42 00354252 Špeciálna základná škola 335,89  s DPH  08.04.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
43 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  10.04.2020 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2020
Na Troskách 974 97401 Banská Bystrica
44 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  07.04.2020 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2020
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
45 36677281 ZSE Energia, a.s. 248,63  s DPH  10.04.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 3/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
46 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,01  s DPH  21.04.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.3.2020 - 14.4.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
47 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.05.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 5/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
48 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,79  s DPH  12.05.2020 9900986131 Telefón + internet 4/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
49 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 124,70  s DPH  12.05.2020 112202645 Vodné, stočné , zrážky 25.1.2020 - 27.4.2020
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
50 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  11.05.2020 Odber zemného plynu 5/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
51 36677281 ZSE Energia, a.s. 194,48  s DPH  11.05.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 4/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
52 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 253,30  s DPH  12.05.2020 10026705 Stravné lístky 5/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
53 46082182 Papera s.r.o. 101,90  s DPH  20.05.2020 Kancelárske a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
54 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,01  s DPH  20.05.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.4.2020 - 14.5.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
55 31592503 Poradca podnikateľa 166,80  s DPH  20.05.2020 Úplné znenia r.2021
56 35819081 REMPO, s.r.o. 171,76  s DPH  26.05.2020 Dezinfekčné prostriedky, rukavice
Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava
57 46082182 Papera s.r.o. 66,35  s DPH  27.05.2020 Ochranný štít, papierové utierky
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
58 46082182 Papera s.r.o. 16,80  s DPH  27.05.2020 Fľaštičky s rozprašovačom
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
59 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 434,07  s DPH  04.06.2020 10026705 Stravné lístky 6/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
60 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  04.06.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 6/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
61 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  05.06.2020 Odber zemného plynu 6/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
62 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  05.06.2020 Predškolská výchova 1-2/2020
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
63 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  11.06.2020 9900986131 Telefón + internet 5/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
64 36016802 EM Lift 80,20  s DPH  12.06.2020 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
65 36677281 ZSE Energia, a.s. 210,48  s DPH  11.06.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 5/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
66 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  12.06.2020 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
67 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,80  s DPH  19.06.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.5.-14.6.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
68 10970509 Marian Baník - Super tep 90,00  s DPH  22.06.2020 Telefonická Čistenie kanalizácie
Tulská 23 97404 Banská Bystrica
69 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 80,00  s DPH  26.06.2020 Kontrola a čistenie komínov a dymovodu
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
70 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 542,53  s DPH  03.07.2020 10026705 Stravné lístky 7/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
71 00354252 Špeciálna základná škola 905,45  s DPH  08.07.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
72 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  08.07.2020 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 07/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
73 36650196 Sattva, s.r.o. 82,00  s DPH  08.07.2020 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
74 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  08.07.2020 Paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q.2020
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
75 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  08.07.2020 Odber zemného plynu 7/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
76 31620540 Altys 198,00  s DPH  08.07.2020 212010 Monitorovanie objektu na 3.Q.2020
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
77 35763469 Slovak Telekom, a.s. 75,52  s DPH  10.07.2020 9900986131 Telefón + internet 6/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
78 36677281 ZSE Energia, a.s. 204,37  s DPH  10.07.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 6/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
79 31565328 Pony spol., s.r.o. 10 444,08  s DPH  24.07.2020 2 Demontáž a montáž odkvapového, kanalizač. systému expanznej nádrže, maliarske práce, vysprávky...
Suchý vrch 153 97401 Banská Bystrica
80 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,45  s DPH  23.07.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.6.2020 - 14.07.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
81 00313271 Mesto Banská Bystrica 471,90  s DPH  27.07.2020 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 2020
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
82 47248858 Podlaha pre každého s.r.o. 791,99  s DPH  04.08.2020 3 Koberec Dalesman 73/400š - 2x9m
Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica
83 31592503 Poradca podnikateľa 26,40  s DPH  10.08.2020 Finančný spravodajca r. 2021
84 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 224,36  s DPH  10.08.2020 112202645 Vodné, stočné , zrážky 28.4.-27.7.2020
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
85 36677281 ZSE Energia, a.s. 165,17  s DPH  10.08.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 7/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
86 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  10.08.2020 OV02-2018/000028-05 Odber zemného plynu 8/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
87 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,72  s DPH  10.08.2020 9900986131 Telefón + internet 7/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
88 00354252 Špeciálna základná škola 626,58  s DPH  10.08.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 7/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
89 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.08.2020 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 8/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
90 34115901 Marius Pedersen 136,90  s DPH  14.08.2020 Odvoz odpadu
Opatovská 1735 91101 Trenčín
91 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,82  s DPH  24.08.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.7.-14.8.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
92 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  07.09.2020 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
93 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 675,09  s DPH  07.09.2020 10026705 Stravné lístky 8,9/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
94 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  08.09.2020 OV02-2018/000028-05 Odber zemného plynu 9/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
95 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,56  s DPH  09.09.2020 9900986131 Telefón + internet 8/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
96 36677281 ZSE Energia, a.s. 111,61  s DPH  09.09.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 8/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
97 46082182 Papera s.r.o. 298,17  s DPH  10.09.2020 5 Kancelárske a čiatiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
98 35819081 REMPO, s.r.o. 20,95  s DPH  11.09.2020 Čistič na podlahy Sanytol citrón 1l
Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava
99 46082182 Papera s.r.o. 78,30  s DPH  11.09.2020 Kancelárske potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
100 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  16.09.2020 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
101 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,82  s DPH  23.09.2020 9900986131 Mobilný telefón za obdobie 15.8.2020 - 14.9.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
102 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 829,44  s DPH  24.08.2020 Revízie plynových kotlov
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
103 00354252 Špeciálna základná škola 843,96  s DPH  02.10.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 9/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
104 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  05.10.2020 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
105 46490213 Nakladatelství FORUM 94,80  s DPH  07.10.2020 Poradca riaditeľky MŠ 12.11.2020 - 11.11.2021
Seberíniho 1 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
106 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 675,09  s DPH  07.10.2020 10026705 Stravné lístky 10/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
107 31620540 Altys 198,00  s DPH  07.10.2020 212010 Monitorovanie objektu IV.Q.2020
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
108 36677281 ZSE Energia, a.s. 182,24  s DPH  07.10.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 9/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
109 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  07.10.2020 OV02-2018/000028-05 Odber zemného plynu za 10/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
110 35763469 Slovak Telekom, a.s. 78,20  s DPH  08.10.2020 9900986131 Telefón + internet 9/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
111 36650196 Sattva, s.r.o. 101,00  s DPH  13.10.2020 6 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
112 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  16.10.2020 BOZP a OPP 3.Q.2020
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica