Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 213,14  s DPH  03.01.2020 web 10026705 Fixný poplatok 2,5%
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 1/2020
2 36330035 Racio Education Slovakia, s.r.o. 60,00  s DPH  06.01.2020 Seminár
3 51108178 PSDOMOV s.r.o. 58,80  s DPH  03.01.2020 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2020
Klemensova 34 01001 Žilina
4 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  08.01.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 1/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
5 35797924 Yegon 23,90  s DPH  02.01.2020 Registrácia csppbb.sk
Kopčianska 14 85101 Bratislava
6 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,78  s DPH  08.01.2020 9900986131 Telefón + internet 12/2019
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7 31592503 Poradca podnikateľa 136,12  s DPH  09.01.2020 Úplné znenia ročník 2019 - vyúčtovanie
8 46082182 Papera s.r.o. 287,43  s DPH  10.01.2020 Kancelárske potreby, čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
9 43852980 Gajdoš Ivan 700,00  s DPH  15.01.2020 Výmena vonkajších roštov
Internátna 2 97401 Banská Bystrica
10 31592503 Poradca podnikateľa 32,57  s DPH  13.01.2020 Finančný spravodajca za r. 2019 - vyúčtovanie
11 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  09.01.2020 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2020
Na Troskách 974 97401 Banská Bystrica
12 36677281 ZSE Energia, a.s. 15 282,60  s DPH  15.01.2020 OV02-2018/000028-3 Odber zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2019
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
13 35743565 Magna Energia a.s. 96,58  s DPH  07.01.2020 P2674/2017 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 12/2019
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
14 42415438 Akademické centrum pre výskum autizmu, o.z. 500,00  s DPH  20.01.2020 Školenie ADOS - 2
Pod Zečákom 43 84103 Bratislava - Lamač
15 31560806 Mikrohuko 49,98  s DPH  27.01.2020 Telefón + inštalácia
Kollárova 11 97401 Banská Bystrica
16 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  28.01.2020 0032012 Revízie výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
17 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 324,14  s DPH  27.01.2020 112202645 Vodné, stočné , zrážky 26.10.2019 - 24.1.2020
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
18 36644048 Pyroboss, s.r.o. 108,00  s DPH  07.01.2020 Paušál PZS 2019
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
19 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 30,00  s DPH  07.02.2020 Seminár - "Aktuálna legislatíva a prax v oblasti prac.právnych vzťahov a odmeňovanie v školstve"
Družstevná 232/2 04001 Košice
20 00354252 Špeciálna základná škola 876,20  s DPH  04.02.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
21 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 209,12  s DPH  06.02.2020 10026705 Stravné lístky 2/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava
22 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  06.02.2020 9900986131 Telefón + internet 1/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
23 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.02.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 2/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
24 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,77  s DPH  18.02.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.1.2020 - 14.02.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
25 36677281 ZSE Energia, a.s. 277,63  s DPH  14.02.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 1/2020 - vyúčtovanie
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
26 36644048 Pyroboss, s.r.o. 102,48  s DPH  19.02.2020 Kontrola hasiacích prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
27 00162957 Ives 83,65  s DPH  20.02.2020 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu ) obdobie : 02.2020 - 12.2020, 01.2021 - 11.2021
Čsl. armády 20 04118 Košice
28 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 185,01  s DPH  04.03.2020 10026705 Stravné lístky 3/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
29 00354252 Špeciálna základná škola 611,52  s DPH  04.03.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
30 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  04.03.2020 Odber zemného plynu 3/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
31 36677281 ZSE Energia, a.s. 253,04  s DPH  10.03.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 2/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
32 35763469 Slovak Telekom, a.s. 71,80  s DPH  05.03.2020 9900986131 Telefón + internet 2/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
33 26159392 Hogrefe - Testcentrum. s.r.o. 378,58  s DPH  09.03.2020 ADI-R Kit - psychologické testy
Antala Staška 78 14000 Praha 4
34 30794536 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 1 197,00  s DPH  01.03.2020 Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2019
Skuteckého 39 97401 Banská Bystrica
35 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.03.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 3/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
36 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,57  s DPH  18.03.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.2.2020 - 14.3.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
37 35763469 Slovak Telekom, a.s. 24,16  s DPH  20.01.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2019 - 14.1.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
38 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 405,96  s DPH  07.04.2020 10026705 Stravné lístky 4/2020
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Fixný poplatok 2,5%
39 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 1 045,00  s DPH  07.04.2020 Odber zemného plynu 4/2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
40 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  06.04.2020 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 4/2020
Muškátová 38/495 04011 Košice
41 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  13.04.2020 9900986131 Telefón + internet 3/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
42 00354252 Špeciálna základná škola 335,89  s DPH  08.04.2020 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2020
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
43 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  10.04.2020 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2020
Na Troskách 974 97401 Banská Bystrica
44 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  07.04.2020 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2020
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
45 36677281 ZSE Energia, a.s. 248,63  s DPH  10.04.2020 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 3/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
46 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,01  s DPH  21.04.2020 9900986131 Mobilný telefón 15.3.2020 - 14.4.2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava