Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 35797924 Yegon 23,90  s DPH  04.01.2021 Registrácia csppbb.sk 01.02.2021 - 31.01.2022
Kopčianska 14 85101 Bratislava
2 51108178 PSDOMOV s.r.o. 63,60  s DPH  04.01.2021 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2021
Klemensova 34 01001 Žilina
3 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,79  s DPH  07.01.2021 9900986131 Telefón + internet 12/2020
Bajkalská 28 81762 Bratislava
4 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 915,88  s DPH  08.01.2021 10026705 Fixný poplatok 2,5%
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 1/2021
5 31620540 Altys 198,00  s DPH  08.01.2021 212010 Monitorovanie objektu na 1.Q.2021
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
6 85,77  s DPH  12.01.2021 Úplné znenia r.2020 - vyúčtovanie
7 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  26.01.2021 3200212021 Odber zemného plynu 1/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
8 36677281 ZSE Energia, a.s. 259,66  s DPH  13.01.2021 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 12/2020
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
9 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.01.2021 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 1/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
10 44291809 innogy Slovensko s.r.o. 3 153,48  s DPH  15.01.2021 OV02-2018/000028-05 Odber zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2020
Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava
11 16,39  s DPH  15.01.2021 Finančný spravodajca r. 2020 - vyúčtovanie
12 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,68  s DPH  18.01.2021 9900986131 Mobilný telefón od 15.12.2020 do 14.01.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
13 00162957 Ives 83,65  s DPH  08.02.2021 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu ) 02.2021 - 12.2021, 01.2022 - 01.2022
Čsl. armády 20 04118 Košice
14 00354252 Špeciálna základná škola 294,46  s DPH  08.02.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
15 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  08.02.2021 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 02/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
16 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  08.02.2021 3200212021 Odber zemného plynu 02/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
17 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  08.02.2021 9900986131 Telefón + internet 01/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
18 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 052,46  s DPH  08.02.2021 10026705 Stravné lístky 02/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
19 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 161,73  s DPH  08.02.2021 112202645 Vodné, stočné , zrážky od 30.10.2021 - 27.01.2021
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
20 55647548 Bánhidai Krisztina 29,65  s DPH  26.02.2021 Giga balanie plastelíny 8,4 kg
Fehér koz 2 00000 Cserszegtomaj
21 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 287,43  s DPH  10026705 Stravné lístky 03/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
Poplatok za doručenie
22 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  05.03.2021 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
23 36644048 Pyroboss, s.r.o. 465,12  s DPH  05.03.2021 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
24 00354252 Špeciálna základná škola 418,33  s DPH  05.03.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 02/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
25 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 228,10  s DPH  05.03.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 2/2021
26 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  08.03.2021 3200212021 Odber zemného plynu
Prievozská 4B 82109 Bratislava
27 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  08.03.2021 9900986131 Telefón + internet 02/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
28 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.03.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 03/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
29 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,28  s DPH  22.03.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.02.2021 - 14.03.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
30 00354252 Špeciálna základná škola 520,32  s DPH  06.04.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
31 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 094,24  s DPH  08.04.2021 10026705 Stravné lístky 04/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
32 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  08.04.2021 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2021
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
33 35763469 Slovak Telekom, a.s. 74,76  s DPH  08.04.2021 9900986131 Telefón + internet 3/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
34 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  08.04.2021 3200212021 Odber zemného plynu 4/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
35 31620540 Altys 198,00  s DPH  09.04.2021 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2021
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
36 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.04.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 4/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
37 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 212,06  s DPH  12.02.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 1/2021
38 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,30  s DPH  27.04.2021 9900986131 Telefón mobilný 15.3.-14.4.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
39 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 229,66  s DPH  23.04.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 3/2021
40 00313271 Mesto Banská Bystrica 471,90  s DPH  27.04.2021 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
41 37331787 Marian Dudáš - MOVIKOM 9,00  s DPH  22.02.2021 USB 2,0 kovový
42 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,36  s DPH  22.02.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.01.2021 - 14.02.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
43 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 377,79  s DPH  05.05.2021 10026705 Odmena za službu
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 5/2021
44 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 0,06  s DPH  07.05.2021 2020-A-05 462-000 Elektrina 1/2021 - preplatok
45 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 0,04  s DPH  07.05.2021 2020-A-05 462-000 Preplatok elektrina za 2/2021 - vyúčtovanie
46 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 228,04  s DPH  07.05.2021 112202645 Vodné, stočné , zrážky 28.1.-27.4.2021
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
47 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 85,88  s DPH  07.05.2021 10026705 Stravné lístky 5/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
48 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,79  s DPH  11.05.2021 9900986131 Telefón + internet 4/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
49 36008303 ALBI s.r.o. 511,68  s DPH  11.05.2021 Rozvojový projekt " Múdre hranie "
Učebné pomôcky
50 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  11.05.2021 3200212021 Odber zemného plynu 5/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
51 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 233,41  s DPH  11.05.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie za 4/2021
52 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.05.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 05/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
53 00354252 Špeciálna základná škola 744,71  s DPH  11.05.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 4/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
54 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,17  s DPH  20.05.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.04.2021 - 14.05.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
55 35935634 Vete, s.r.o. 154,90  s DPH  27.05.2021 Učebné pomôcky
56 31569323 Altys spol. s.r.o. 75,60  s DPH  28.05.2021 212010 Servis na el. zabezpečovacom systéme - výmena akumulátora
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
57 00354252 Špeciálna základná škola 904,00  s DPH  02.06.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
58 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  08.06.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 6/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
59 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 425,72  s DPH  08.06.2021 10026705 Odmena za službu
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 6/2021
60 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  08.06.2021 9900986131 Telefón + internet 5/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
61 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 780,00  s DPH  08.06.2021 periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
62 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  08.06.2021 3200212021 Odber zemného plynu 6/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
63 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  08.06.2021 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
64 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 253,98  s DPH  11.06.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 5/2021
65 36631124 Slovenská pošta 3,60  s DPH  11.06.2021 Predškolská výchova 7-8/2021
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
66 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,52  s DPH  23.06.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.5.2021 - 14.6.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
67 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  23.06.2021 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
68 36650196 Sattva, s.r.o. 82,00  s DPH  29.06.2021 1 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
69 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 90,57  s DPH  30.06.2021 Odstránenie chyby zo správy o odbor. prehliadke - selektívnosť istenia
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
70 33761884 Igor Oravec 50,00  s DPH  06.07.2021 Oprava práčky
71 00354252 Špeciálna základná škola 1 028,42  s DPH  06.07.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
72 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 445,69  s DPH  07.07.2021 10026705 Stravné lístky 7/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
73 31620540 Altys 60,00  s DPH  15.07.2021 212010 Oprava zabezpečovacieho systému
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
74 31620540 Altys 198,00  s DPH  15.07.2021 212010 Monitorovanie objektu 3.Q.2021
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
75 36237337 Solitea Vema 14,28  s DPH  15.07.2021 Poplatok ( elektronické váňýplatné pásky )
76 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,66  s DPH  15.07.2021 9900986131 Telefón + internet 6/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
77 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  15.07.2021 Paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q.2021
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
78 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  15.07.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 07/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
79 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  15.07.2021 3200212021 Odber zemného plynu za 7/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
80 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 166,44  s DPH  15.07.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie za 6/2021
81 35763469 Slovak Telekom, a.s. 23,68  s DPH  20.07.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.6.2021 - 14.07.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
82 31333532 Eset, spol. s.r.o. 62,94  s DPH  23.07.2021 Licencia na používanie antivírového programu "Eset Smart Security" pre 4PC na 2 roky
Einsteinova 24 85101 Bratislava
83 00354252 Špeciálna základná škola 612,46  s DPH  09.08.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
84 35763469 Slovak Telekom, a.s. 70,49  s DPH  09.08.2021 9900986131 Telefón + internet 7/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
85 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 275,79  s DPH  09.08.2021 112202645 Vodné, stočné , zrážky od 28.4.2021 do 27.7.2021
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
86 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  09.08.2021 3200212021 Odber zemného plynu 8/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
87 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.08.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 8/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
88 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 149,59  s DPH  13.08.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 7/2021
89 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,78  s DPH  24.08.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.7.2021 - 14.8.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
90 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 441,69  s DPH  06.09.2021 10026705 Stravné lístky 8,9/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
91 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.09.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 9/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
92 35763469 Slovak Telekom, a.s. 80,41  s DPH  13.09.2021 9900986131 Telefón + internet 8/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
93 31365078 PosAm, spol. s.r.o. 196,80  s DPH  13.09.2021 USB token
Bajkalská 28 82109 Bratislava
94 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 140,83  s DPH  13.09.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 8/2021
95 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  13.09.2021 3200212021 Odber zemného plynu 9/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
96 36016802 EM Lift 477,60  s DPH  16.09.2021 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
97 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 251,56  s DPH  21.09.2021 3 Odstránenie poruchy plynového zariadenia
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
98 46082182 Papera s.r.o. 385,02  s DPH  21.09.2021 4 Kancelárske a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
99 35763469 Slovak Telekom, a.s. 22,87  s DPH  21.09.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.8.2021 - 14.9.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
100 166,80  s DPH  28.09.2021 Úplné znenia r.2022 - preddavok
101 26,40  s DPH  28.09.2021 Finančný spravodajca r. 2022 - preddavok
102 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 337,86  s DPH  07.10.2021 10026705 Stravné lístky 10/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
103 00354252 Špeciálna základná škola 709,84  s DPH  07.10.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 9/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
104 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  08.10.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 10/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
105 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 829,44  s DPH  12.10.2021 Revízia plynových kotlov
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
106 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  12.10.2021 Paušál BOZP a OPP za obdobie 3.Q.2021
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
107 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  12.10.2021 212010 Monitorovanie objektu na 4.Q.2021
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
108 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  12.10.2021 3200212021 Odber zemného plynu 10/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
109 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 232,78  s DPH  12.10.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 9/2021
110 35763469 Slovak Telekom, a.s. 88,21  s DPH  12.10.2021 9900986131 Telefón + internet 9/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
111 36237337 Solitea Vema 8,64  s DPH  12.10.2021 Poplatok za služby - elektronické výplatné pásky
112 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 96,50  s DPH  18.10.2021 6 Učebné pomôcky - predškoláci / nenormatívne FP
Krompašská 510/96 04011 Košice
113 53627351 Špeci deti, s.r.o. 416,50  s DPH  18.10.2021 7 Učebné pomôcky - predškoláci / nenormatívne FP
114 36650196 Sattva, s.r.o. 57,00  s DPH  19.10.2021 8 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
115 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,88  s DPH  21.10.2021 9900986131 Mobilný telefón od 15.09.2021 do 14.10.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
116 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 230,02  s DPH  03.11.2021 10026705 Odmena za službu
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 11/2021
117 00354252 Špeciálna základná škola 483,16  s DPH  08.11.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 10/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
118 35763469 Slovak Telekom, a.s. 111,67  s DPH  08.11.2021 9900986131 Telefón + internet za 10/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
119 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 176,12  s DPH  08.11.2021 112202645 Vodné, stočné 28.7.2021 - 26.10.2021
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
120 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  18.11.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 11/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
121 47630167 LEMI KOM, s.r.o. 80,00  s DPH  18.11.2021 Revízia komína
Poľná 21 97401 Banská Bystrica
122 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 241,27  s DPH  18.11.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie za 10/2021
123 43860125 Pow-en 933,05  s DPH  18.11.2021 3200212021 Odber zemného plynu 11/2021
Prievozská 4B 82109 Bratislava
124 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 96,00  s DPH  18.11.2021 9 Oprava
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
125 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,62  s DPH  23.11.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.10.2021 - 14.11.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
126 00354252 Špeciálna základná škola 581,24  s DPH  07.12.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 11/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
127 31355374 Vema 389,64  s DPH  07.12.2021 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/21 - 11/22
Plynárenská 7/C 82109 Bratislava
128 36515388 Unizdrav Prešov, s.r.o. 273,00  s DPH  07.12.2021 Antigénový výterový test na COVID-19
Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov
129 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  07.12.2021 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 12/2021
Muškátová 38/495 04011 Košice
130 36016802 EM Lift 53,68  s DPH  14.12.2021 0032012 Revízia výťahov
Mierová 8 96681 Žarnovica
131 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,37  s DPH  14.12.2021 9900986131 Telefón + internet 11/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
132 36644048 Pyroboss, s.r.o. 198,00  s DPH  16.12.2021 Paušál BOZP a OPP 4.Q,2021, paušál PZS za rok 2021
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
133 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 244,75  s DPH  14.12.2021 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 11/2021
134 46082182 Papera s.r.o. 783,97  s DPH  14.12.2021 Kancelárske, čistiace a dezinfekčné prostriedky
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
135 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 826,68  s DPH  14.12.2021 10026705 Stravné lístky 12/2021
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
136 00354252 Špeciálna základná škola 264,92  s DPH  15.12.2021 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 12/2021
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
137 44845685 Detské ihriská, s.re.o. 2 427,00  s DPH  09.12.2021 Učebné pomôcky - predškoláci
138 36931124 Ladislav Farmadin - topgarden 1 293,90  s DPH  16.12.2021 Učebné pomôcky - predškoláci
139 05249708 VACS TRADE s.r.o. 29,09  s DPH  17.12.2021 Vrecká do vysavača
140 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 640,00  s DPH  17.12.2021 Revízia el. spotrebičov
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
141 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 1 320,00  s DPH  17.12.2021 Dodávka a montáž bojlera
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
142 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 365,82  s DPH  21.12.2021 10026705 Stravné lístky 1/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
143 35763469 Slovak Telekom, a.s. 28,75  s DPH  27.12.2021 9900986131 Mobilný telefón 15.11.2021 - 14.12.2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava