Variabilný Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
symbol Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
2022000066 46082182 Papera s.r.o. 5,40  s DPH  03.01.2022 Kniha dochádzky
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
9001185466 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 645,37  s DPH  04.01.2022 10026705 Stravné lístky 2/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
101732022 51108178 PSDOMOV s.r.o. 66,00  s DPH  05.01.2022 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2022
Klemensova 34 01001 Žilina
8422150668 36237337 Seyfor Vema 8,64  s DPH  11.01.2022 Poplatok za služby ( elektronické výplatné pásky )
1012202341 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  11.01.2022 P2674/2017 Odber zemného plynu 1/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
220181 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  11.01.2022 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2022
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
8297349366 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,49  s DPH  11.01.2022 9900986131 Telefón + internet 12/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
2200001 36650196 Sattva, s.r.o. 125,00  s DPH  11.01.2022 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
2285000012 52486567 Webglobe, a.s. 23,90  s DPH  12.01.2022 Registrácia csppbb.sk
1211010100 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 234,59  s DPH  12.01.2022 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 12/2021
1720220113 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.01.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 1/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
5042100142 Poradca podnikateľa 159,37  s DPH  13.01.2022 Úplné znenia r.2021 - vyúčtovanie
2822100049 43860125 Pow-en 3 991,10  s DPH  21.01.2022 3200212021 Plyn rok 2021 - vyúčtovanie
Prievozská 4B 82109 Bratislava
5042100952 Poradca podnikateľa 12,05  s DPH  21.01.2022 Finančný spravodajca r. 2021 - vyúčtovanie
8297779525 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25,82  s DPH  24.01.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2021 - 14.01.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
205121442 36631124 Slovenská pošta 43,60  s DPH  26.01.2022 Včielka 3/2022 - 1/2023, vrabček 7/2022 - 4/2022
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
42196906 45739153 Vesna 39,53  s DPH  03.02.2022 Školenie - odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pre 
Smolenická 14 85105 Bratislava
1012219944 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.02.2022 P2674/2017 Odber zemného plynu 2/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
43335319 00162957 Ives 118,80  s DPH  07.02.2022 P 3/2012 STP APV WinIbeu 02.2022 - 12.2022, 01.2023 - 01.2023
Čsl. armády 20 04118 Košice
12022 00354252 Špeciálna základná škola 640,87  s DPH  07.02.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1720220213 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  14.02.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 2/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
2022017 35935634 Vete, s.r.o. 203,30  s DPH  14.02.2022 Pracovné zišity ( učebné pomôcky)
2221020879 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 330,60  s DPH  14.02.2022 112202645 Vodné, stočné 27.10.2021 - 27.01.2022
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
8299199857 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,37  s DPH  14.02.2022 9900986131 Telefón + internet 1/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7103658085 36677281 ZSE Energia, a.s. 372,55  s DPH  14.02.2022 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 1/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
9001192412 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 309,90  s DPH  15.02.2022 10026705 Stravné lístky 3/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
22500092 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  21.02.2022 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
8300297744 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,28  s DPH  21.02.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.1.2022-14.2.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
9220062 36644048 Pyroboss, s.r.o. 102,48  s DPH  24.02.2022 Kontrola hasiacich prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
22022 00354252 Špeciálna základná škola 534,62  s DPH  07.03.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1012226021 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.03.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 3/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
8301713347 35763469 Slovak Telekom, a.s. 96,29  s DPH  07.03.2022 9900986131 Telefón + internet 2/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7151503176 36677281 ZSE Energia, a.s. 340,51  s DPH  16.03.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 2/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
1720220313 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  17.03.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 3/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
9001196751 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 090,25  s DPH  18.03.2022 10026705 Stravné lístky 4/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
8302154166 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,54  s DPH  21.03.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.2.-14.3.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1252022 30779065 Slovenská Asociácia Logopédov 100,00  s DPH  25.03.2022 Školenie - praktické výstupy pre logopédov
Kominárska 2-4 83101 Bratislava
1012233036 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.04.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 4/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
220652 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  07.04.2022 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2022
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
32022 00354252 Špeciálna základná škola 775,26  s DPH  07.04.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
8422200340 36237337 Seyfor Vema 11,04  s DPH  12.04.2022 Elektronické výplatné pásky - poplatok za poskytnutie služby
8303572736 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,37  s DPH  20.04.2022 9900986131 Telefón + internet 3/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1220510 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  20.04.2022 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2022
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
714163617 36677281 ZSE Energia, a.s. 364,66  s DPH  25.04.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 3/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
8304015017 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,76  s DPH  25.04.2022 9900986131 Mobilný telefón od 15.3.2022 do 14.04.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
9001201996 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 534,46  s DPH  25.04.2022 1 10026705 Stravné lístky 5/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 5/2022
Odmena za službu
1620298752 00313271 Mesto Banská Bystrica 471,90  s DPH  28.04.2022 Komunálny odpad na rok 2022
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
42022 00354252 Špeciálna základná škola 665,42  s DPH  04.05.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 4/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1012238729 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  04.05.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 5/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
2221092576 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 437,28  s DPH  04.05.2022 112202645 Vodné, stočné 28.1.2022 - 21.4.2022
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
202200045 52288595 LEMI KOM, LEMI s.r.o. 80,00  s DPH  05.05.2022 Kontrola a čistenie komína a dymovodu
Poľná 6412/21 97405 Banská Bystrica
22202053 48050296 ORIGINAL TRADE s.r.o. 50,23  s DPH  05.05.2022 2 Učebné pomôcky - predškoláci
Mlynská 355 02944 Rabča
8305428689 35763469 Slovak Telekom, a.s. 113,68  s DPH  11.05.2022 9900986131 Telefón + internet 4/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
1720220513 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.05.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 05/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
7121994448 36677281 ZSE Energia, a.s. 357,59  s DPH  11.05.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 4/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
1720220413 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  16.05.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 04/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
22500323 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  16.05.2022 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
1941552 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  18.05.2022 19-4-1552 Poistenie hnuteľných vecí - zariadení
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
8305874202 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,65  s DPH  24.05.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.4.2022 - 14.5.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
9001206841 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 723,08  s DPH  25.05.2022 10026705 Stravné lístky na 6/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky na 06/2022
Odmena za službu
52022 00354252 Špeciálna základná škola 916,99  s DPH  02.06.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
2022013480 46082182 Papera s.r.o. 194,26  s DPH  03.06.2022 3 Kancelárske potreby a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1012244371 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  03.06.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 6/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
1720220613 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  03.06.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 6/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
8307280460 35763469 Slovak Telekom, a.s. 92,38  s DPH  08.06.2022 9900986131 Telefón + internet 5/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7122000230 36677281 ZSE Energia, a.s. 326,03  s DPH  10.06.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 5/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
8307730488 35763469 Slovak Telekom, a.s. 28,44  s DPH  23.06.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.5.2022 - 14.6.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
2022155 44152884 AMSTAVBA s.r.o. 504,00  s DPH  23.06.2022 4 Čistenie kanalizácie
Majerská cesta 98 97401 Banská Bystrica
9001211133 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 626,62  s DPH  24.06.2022 10026705 Stravné lístky 7/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
2200088 36650196 Sattva, s.r.o. 150,00  s DPH  30.06.2022 5 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
1012246668 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.07.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 7/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
22500459 36016802 EM Lift 276,00  s DPH  07.07.2022 0032012 Oprava výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
1720220713 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  07.07.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 7/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
62022 00354252 Špeciálna základná škola 875,21  s DPH  07.07.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 6/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
3133221156 34115901 Marius Pedersen 302,10  s DPH  11.07.2022 6 Odvoz odpadu
Opatovská 1735 91101 Trenčín
8309138256 35763469 Slovak Telekom, a.s. 92,38  s DPH  11.07.2022 9900986131 Telefón + internet 6/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
221081 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  11.07.2022 212010 Monitorovanie objektu na 3.Q.2022
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
7300034083 36677281 ZSE Energia, a.s. 240,82  s DPH  11.07.2022 OV02-2018/000028-02 Elektrina 06/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
1221159 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  18.07.2022 Paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q.2022
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
22210055 36626503 Construkt s.r.o. 463,37  s DPH  18.07.2022 7 Koberec
Zvolenská cesta 19 97405 Banská Bystrica Lepidlo obojstranné textilné
9001215054 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 714,18  s DPH  25.07.2022 8 10026705 Stravné lístky 8/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
8309589853 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,43  s DPH  25.07.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.6. - 14.7.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
2285029270 52486567 Webglobe, a.s. 71,86  s DPH  05.08.2022 Webhosting Plus - csppbb.sk
22500532 36016802 EM Lift 59,80  s DPH  10.08.2022 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
72022 00354252 Špeciálna základná škola 489,52  s DPH  10.08.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 7/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
102257158 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  10.08.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 8/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
2221184751 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 693,07  s DPH  10.08.2022 112202645 Vodné, stočné 22.4.2022 - 27.7.2022
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
7103728426 36677281 ZSE Energia, a.s. 219,90  s DPH  10.08.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 7/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
8311010882 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,82  s DPH  10.08.2022 9900986131 Telefón + internet 7/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
292022 50036637 JURSO s.r.o. 96,50  s DPH  10.08.2022 9 Tepovanie kobercov
Mateja Bela 7 97411 Banská Bystrica 11
1720220813 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.08.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 08/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
9001218653 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 129,57  s DPH  22.08.2022 10 10026705 Stravné lístky 9/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 9/2022
Odmena za službu
8311459811 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,72  s DPH  22.08.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.7.2022 - 14.8.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
221292 31569323 Altys spol. s.r.o. 42,00  s DPH  24.08.2022 212010 Servis na elektrickom zabezpečovacom systéme
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
1012262619 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  06.09.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 9/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
20220047 53225457 Majer Energo, s.r.o. 205,94  s DPH  09.09.2022 11 Oprava vodovodného potrubia
Železničná 111 97662 Brusno
1720220913 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.09.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 092022
Muškátová 38/495 04011 Košice
8312861184 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  09.09.2022 9900986131 Telefón + internet 8/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7151557831 36677281 ZSE Energia, a.s. 183,07  s DPH  09.09.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 8/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
202260924 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 964,00  s DPH  26.09.2022 12 Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
8313304943 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,57  s DPH  26.09.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.8.2022 - 14.9.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
22500624 36016802 EM Lift 192,00  s DPH  12.09.2022 0032012 Oprava výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
9001223884 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 592,90  s DPH  28.09.2022 10026705 Stravné lístky na 10/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky na 10/2022
Odmena za službu
82022 00354252 Špeciálna základná škola 745,21  s DPH  03.10.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 9/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1012269261 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.10.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 10/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
221541 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  07.10.2022 212010 Monitorovanie objektu 4.Q.2022
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
8314700734 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  07.10.2022 9900986131 Telefón + internet 9/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
202261035 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 780,00  s DPH  07.10.2022 Výmena regulátora tlaku plynu a výmena hlavného uzáveru plynu
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
1720221013 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  07.10.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 10/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
8422201214 36237337 Seyfor Vema 14,52  s DPH  14.10.2022 Poplatok za služby ( výplatné pásky )
1221851 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  14.10.2022 Paušál BOZP a OPP za obdobie 3.Q.2022
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
7122039344 36677281 ZSE Energia, a.s. 346,97  s DPH  14.10.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 9/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
42196906 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 70,00  s DPH  14.10.2022 Seminár - odmeňovanie zamestnancov škôl a škol. zariadení od 1.9.2022
Družstevná 232/2 04001 Košice
2221240946 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 175,82  s DPH  20.10.2022 112202645 Vodné, stočné 28.7. - 12.10.2022
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
202261091 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 144,00  s DPH  20.10.2022 Oprava TÚV
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
2205356400 Poradca podnikateľa 26,40  s DPH  20.10.2022 Finančný spravodajca r. 2023 - preddavok
2205384000 Poradca podnikateľa 200,16  s DPH  20.10.2022 Úplné znenia r.2023 - preddavok
9001227800 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 759,64  s DPH  25.10.2022 15 10026705 Stravné lístky 11/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
8315146257 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,42  s DPH  25.10.2022 9900986131 Mobilný telefón od 15.9.2022 - 14.10.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
92022 00354252 Špeciálna základná škola 842,05  s DPH  11.11.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 10/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1720221113 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.11.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 11/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
8316538443 35763469 Slovak Telekom, a.s. 112,67  s DPH  11.11.2022 9900986131 Telefón + internet za 10/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7141704998 36677281 ZSE Energia, a.s. 380,68  s DPH  11.11.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie za 10/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
2022026504 46082182 Papera s.r.o. 166,53  s DPH  10.11.2022 16 Kancelárske, hygienické, čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
1012275036 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  11.11.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 11/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
2200138 36650196 Sattva, s.r.o. 61,88  s DPH  15.11.2022 17 Tonery do tlačiarní
Horná 51 97401 Banská Bystrica
9001231683 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 567,94  s DPH  23.11.2022 10026705 Stravné lístky 12/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
8316982909 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,16  s DPH  24.11.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.10.2022 - 14.11.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
22500781 36016802 EM Lift 59,80  s DPH  30.11.2022 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
202225723 36008303 ALBI s.r.o. 435,31  s DPH  30.11.2022 19 Učebné pomôcky, detská literatúra - predškoláci
102022 00354252 Špeciálna základná škola 736,75  s DPH  02.12.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 11/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
1720221213 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  02.12.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 12/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
7181263473 36677281 ZSE Energia, a.s. 408,48  s DPH  07.12.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 11/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
1012280665 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.12.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 12/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
75889 36045721 BPP s.r.o. 83,00  s DPH  07.12.2022 20 Učebné pomôcky - predškoláci
Cesta ku Smrečine 5 97401 Banská Bystrica
8318370426 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  09.12.2022 9900986131 Telefón + internet 11/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
8412203050 36237337 Seyfor Vema 437,52  s DPH  09.12.2022 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/2022 - 11/2023
2022029332 46082182 Papera s.r.o. 79,54  s DPH  09.12.2022 21 Kancelárske potreby, pracovné kalendáre 2023
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
207121442 36631124 Slovenská pošta 66,40  s DPH  09.12.2022 Vrabček č.5/2023 - 4/2024, včielka č.2/2023 - 1/2024
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
20220039 41565444 Marián Kudla 940,00  s DPH  09.12.2022 22 Detské hojdačky
Na Vápenicu 437/24 01311 Lietavská Lúčka
2212169 47078839 INSGRAF s.r.o. 239,30  s DPH  09.12.2022 23 UP, akrylové a temperové farby
Nešporová 1012/23 92701 Šaľa
5220233599 35739487 NAY a.s. 571,96  s DPH  09.12.2022 24 DVD prehrávač, rádioprehrávač, televízor
Tuhovská 15 83006 Bratislava
112022 00354252 Špeciálna základná škola 605,30  s DPH  16.12.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 12/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
82301583 36174319 NOMILAND, s.r.o. 2 241,85  s DPH  19.12.2022 25 Učebné pomôcky
Magnezitárska 11 04013 Košice
8220735 36644048 Pyroboss, s.r.o. 108,00  s DPH  19.12.2022 Paušál PZS za obdobie 2022
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
1222497 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  19.12.2022 Paušál BOZP a OPP za obdobie 4.Q.2022
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
8318822695 35763469 Slovak Telekom, a.s. 28,78  s DPH  22.12.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.11.2022 - 14.12.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
312022 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 550,00  s DPH  28.12.2022 Revízie el. spotrebičov a prenosného ručného náradia
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
2022030779 46082182 Papera s.r.o. 140,48  s DPH  29.12.2022 26 Kancelársky papier
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica