Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 46082182 Papera s.r.o. 5,40  s DPH  03.01.2022 Kniha dochádzky
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
2 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 645,37  s DPH  04.01.2022 10026705 Stravné lístky 2/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
3 51108178 PSDOMOV s.r.o. 66,00  s DPH  05.01.2022 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2022
Klemensova 34 01001 Žilina
4 36237337 Solitea Vema 8,64  s DPH  11.01.2022 Poplatok za služby ( elektronické výplatné pásky )
5 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  11.01.2022 P2674/2017 Odber zemného plynu 1/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
6 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  11.01.2022 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2022
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
7 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,49  s DPH  11.01.2022 9900986131 Telefón + internet 12/2021
Bajkalská 28 81762 Bratislava
8 36650196 Sattva, s.r.o. 125,00  s DPH  11.01.2022 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
9 52486567 Webglobe, a.s. 23,90  s DPH  12.01.2022 Registrácia csppbb.sk
10 44553412 Slovenské elektrárne energetické služby 234,59  s DPH  12.01.2022 2020-A-05 462-000 Odber elektrickej energie 12/2021
11 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.01.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 1/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
12 Poradca podnikateľa 159,37  s DPH  13.01.2022 Úplné znenia r.2021 - vyúčtovanie
13 43860125 Pow-en 3 991,10  s DPH  21.01.2022 3200212021 Plyn rok 2021 - vyúčtovanie
Prievozská 4B 82109 Bratislava
14 Poradca podnikateľa 12,05  s DPH  21.01.2022 Finančný spravodajca r. 2021 - vyúčtovanie
15 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25,82  s DPH  24.01.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2021 - 14.01.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
16 36631124 Slovenská pošta 43,60  s DPH  26.01.2022 Včielka 3/2022 - 1/2023, vrabček 7/2022 - 4/2022
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
17 45739153 Vesna 39,53  s DPH  03.02.2022 Školenie - odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pre 
Smolenická 14 85105 Bratislava
18 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.02.2022 P2674/2017 Odber zemného plynu 2/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
19 00162957 Ives 118,80  s DPH  07.02.2022 P 3/2012 STP APV WinIbeu 02.2022 - 12.2022, 01.2023 - 01.2023
Čsl. armády 20 04118 Košice
20 00354252 Špeciálna základná škola 640,87  s DPH  07.02.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
21 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  14.02.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 2/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
22 35935634 Vete, s.r.o. 203,30  s DPH  14.02.2022 Pracovné zišity ( učebné pomôcky)
23 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 330,60  s DPH  14.02.2022 112202645 Vodné, stočné 27.10.2021 - 27.01.2022
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
24 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,37  s DPH  14.02.2022 9900986131 Telefón + internet 1/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
25 36677281 ZSE Energia, a.s. 372,55  s DPH  14.02.2022 OV02-2018/000028-3 Odber elektrickej energie 1/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
26 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 309,90  s DPH  15.02.2022 10026705 Stravné lístky 3/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
27 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  21.02.2022 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
28 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,28  s DPH  21.02.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.1.2022-14.2.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
29 36644048 Pyroboss, s.r.o. 102,48  s DPH  24.02.2022 Kontrola hasiacich prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
30 00354252 Špeciálna základná škola 534,62  s DPH  07.03.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
31 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.03.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 3/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
32 35763469 Slovak Telekom, a.s. 96,29  s DPH  07.03.2022 9900986131 Telefón + internet 2/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
33 36677281 ZSE Energia, a.s. 340,51  s DPH  16.03.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 2/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
34 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  17.03.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 3/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
35 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 090,25  s DPH  18.03.2022 10026705 Stravné lístky 4/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Odmena za službu
36 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,54  s DPH  21.03.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.2.-14.3.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
37 30779065 Slovenská Asociácia Logopédov 100,00  s DPH  25.03.2022 Školenie - praktické výstupy pre logopédov
Kominárska 2-4 83101 Bratislava
38 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  07.04.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 4/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
39 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  07.04.2022 212010 Monitorovanie objektu 2.Q.2022
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
40 00354252 Špeciálna základná škola 775,26  s DPH  07.04.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 3/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
41 36237337 Solitea Vema 11,04  s DPH  12.04.2022 Elektronické výplatné pásky - poplatok za poskytnutie služby
42 35763469 Slovak Telekom, a.s. 90,37  s DPH  20.04.2022 9900986131 Telefón + internet 3/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
43 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  20.04.2022 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2022
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
44 36677281 ZSE Energia, a.s. 364,66  s DPH  25.04.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 3/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
45 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,76  s DPH  25.04.2022 9900986131 Mobilný telefón od 15.3.2022 do 14.04.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
46 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 534,46  s DPH  25.04.2022 1 10026705 Stravné lístky 5/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky 5/2022
Odmena za službu
47 00313271 Mesto Banská Bystrica 471,90  s DPH  28.04.2022 Komunálny odpad na rok 2022
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
48 00354252 Špeciálna základná škola 665,42  s DPH  04.05.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 4/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
49 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  04.05.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 5/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
50 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 437,28  s DPH  04.05.2022 112202645 Vodné, stočné 28.1.2022 - 21.4.2022
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
51 52288595 LEMI KOM, LEMI s.r.o. 80,00  s DPH  05.05.2022 Kontrola a čistenie komína a dymovodu
Poľná 6412/21 97405 Banská Bystrica
52 48050296 ORIGINAL TRADE s.r.o. 50,23  s DPH  05.05.2022 2 Učebné pomôcky - predškoláci
Mlynská 355 02944 Rabča
53 35763469 Slovak Telekom, a.s. 113,68  s DPH  11.05.2022 9900986131 Telefón + internet 4/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
54 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  11.05.2022 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 05/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
55 36677281 ZSE Energia, a.s. 357,59  s DPH  11.05.2022 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 4/2022
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
56 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  16.05.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 04/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
57 36016802 EM Lift 47,80  s DPH  16.05.2022 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
58 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  18.05.2022 19-4-1552 Poistenie hnuteľných vecí - zariadení
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
59 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,65  s DPH  24.05.2022 9900986131 Mobilný telefón 15.4.2022 - 14.5.2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
60 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 1 723,08  s DPH  25.05.2022 10026705 Stravné lístky na 6/2022
Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava Stravné lístky na 06/2022
Odmena za službu
61 00354252 Špeciálna základná škola 916,99  s DPH  02.06.2022 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 5/2022
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
62 46082182 Papera s.r.o. 194,26  s DPH  03.06.2022 3 Kancelárske potreby a čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
63 35743565 Magna Energia a.s. 2 829,78  s DPH  03.06.2022 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 6/2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
64 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  03.06.2022 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 6/2022
Muškátová 38/495 04011 Košice
65 35763469 Slovak Telekom, a.s. 92,38  s DPH  08.06.2022 9900986131 Telefón + internet 5/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava