Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 52486567 Webglobe, a.s. 23,90  s DPH  05.01.2023 Registrácia csppbb.sk
2 51108178 PSDOMOV s.r.o. 72,00  s DPH  05.01.2023 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2023
Klemensova 34 01001 Žilina
3 35743565 Magna Energia a.s. 7 256,75  s DPH  05.01.2023 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 1/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
4 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.01.2023 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby 1/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
5 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  09.01.2023 9900986131 Telefón + internet 12/2022
Bajkalská 28 81762 Bratislava
6 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  09.01.2023 212010 Monitorovanie objektu za 1.Q.2023
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
7 36237337 Seyfor Vema 9,90  s DPH  09.01.2023 Poplatok za poskytovanie služby mVL - elektronické výplatné pásky
8 36677281 ZSE Energia, a.s. 373,08  s DPH  09.01.2023 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 12/2022 - vyúčtovanie
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
9 Poradca podnikateľa 33,41  s DPH  24.01.2023 Finančný spravodajca r. 2022 - vyúčtovanie
10 Poradca podnikateľa 263,40  s DPH  24.01.2023 Úplné znenia r.2022 - vyúčtovanie
11 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,13  s DPH  24.01.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2022 - 14.1.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
12 35743565 Magna Energia a.s. 712,03  s DPH  24.01.2023 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu - vyúčtovanie rok 2022
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
13 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 345,68  s DPH  30.01.2023 112202645 Vodné, stočné 13.10.2022 do 1.1.2023
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
14 36237337 Seyfor Vema 60,00  s DPH  31.01.2023 Seminár PaM 38.00 - online
15 00354252 Špeciálna základná škola 703,30  s DPH  06.02.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
16 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  06.02.2023 2018-ZO6716 Činnosť zodpovednej osoby za 02/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
17 00162957 Ives 118,80  s DPH  06.02.2023 P 3/2012 STP APV WinIbeu 02.2023 - 12.2023, 01.2024 - 01.2024
Čsl. armády 20 04118 Košice
18 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  13.02.2023 9900986131 Telefón + internet 1/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
19 36677281 ZSE Energia, a.s. 863,48  s DPH  13.02.2023 OV02-2018/000028-02 Odber elektrickej energie 1/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
20 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  02.02.2023 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 2/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
21 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,62  s DPH  22.02.2023 9900986131 Mobilný telefón od 15.1.2023 - 14.02.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
22 36644048 Pyroboss, s.r.o. 104,88  s DPH  22.02.2023 Revízia hasiacich prístrojov
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
23 09862421 ZENCO Corp. a.s. 51,57  s DPH  28.02.2023 Jednorázové rukavice
24 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  01.03.2023 OV02-2018/000028-02 Odber zemného plynu 3/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
25 36016802 EM Lift 59,80  s DPH  06.03.2023 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
26 00354252 Špeciálna základná škola 848,40  s DPH  06.03.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 2/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
27 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  09.03.2023 9900986131 Telefón + internet za 2/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
28 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.03.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
29 36677281 ZSE Energia, a.s. 743,34  s DPH  24.03.2023 9410332533 Elektrina 2/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
30 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,31  s DPH  24.03.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.2.2023 - 14.03.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
31 52288595 LEMI KOM, LEMI s.r.o. 80,00  s DPH  27.03.2023 Kontrola a čistenie komína a dymovodu
Poľná 6412/21 97405 Banská Bystrica
32 00313271 Mesto Banská Bystrica 572,00  s DPH  28.03.2023 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023
ČSA 26 97401 Banská Bystrica
33 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  03.04.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 4/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
34 00354252 Špeciálna základná škola 810,10  s DPH  12.04.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 03/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
35 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  12.04.2023 212010 Monitorovanie objektu za 2.Q.2023
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
36 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  12.04.2023 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2023
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
37 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  12.04.2023 9900986131 Telefón + internet 03/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
38 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  12.04.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 04/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
39 36677281 ZSE Energia, a.s. 713,08  s DPH  12.04.2023 9410332533 Odber elektrickej energie za 03/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
40 36237337 Seyfor Vema 8,32  s DPH  12.04.2023 Poplatok za poskytovanie služby mVL - elektronické výplatné pásky
41 31560806 MIKROHUKO spol. s.r.o. 2 220,00  s DPH  20.04.2023 2 Telekomunikačný systém ( ústredňa )
Kollárova 11 97401 Banská Bystrica
42 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,47  s DPH  20.04.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.3.2023 - 14.4.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
43 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 140,37  s DPH  20.04.2023 112202645 Vodné, stočné 20.1.2023 - 8.4.2023
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
44 31569323 Altys spol. s.r.o. 42,00  s DPH  26.04.2023 212010 Servis na elektrickom zabezpečovacom systéme
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
45 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  02.05.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 05/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
46 00354252 Špeciálna základná škola 739,50  s DPH  10.05.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 4/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
47 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.05.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 05/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
48 35763469 Slovak Telekom, a.s. 112,67  s DPH  15.05.2023 9900986131 Telefón + internet za 04/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
49 36677281 ZSE Energia, a.s. 619,28  s DPH  16.05.2023 9410332533 Odber elektrickej energie 4/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
50 36016802 EM Lift 59,80  s DPH  22.05.2023 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
51 36016802 EM Lift 276,00  s DPH  22.05.2023 0032012 Oprava výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
52 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,11  s DPH  22.05.2023 9900986131 Mobilný telefón za obdobie 15.4.2023-14.5.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
53 31322051 Union poisťovňa, a.s. 122,53  s DPH  29.05.2023 19-4-1552 Poistenie majetku - výpočtová a iná elektronika
Bajkalská 29/A 81360 Bratislava
54 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  02.06.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 6/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
55 36677281 ZSE Energia, a.s. 579,17  s DPH  09.06.2023 9410332533 Odber elektrickej energie za 5/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
56 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  09.06.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
57 00354252 Špeciálna základná škola 986,90  s DPH  09.06.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 5/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
58 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  13.06.2023 9900986131 Telefón + internet za 05/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
59 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,76  s DPH  28.06.2023 9900986131 Mobilný telefón od 15.05.2023 do 14.06.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
60 31333532 Eset, spol. s.r.o. 76,86  s DPH  30.06.2023 ESET Internet Security - licencia
Einsteinova 24 85101 Bratislava
61 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  03.07.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 7/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
62 00354252 Špeciálna základná škola 1 185,30  s DPH  10.07.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 06/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
63 46082182 Papera s.r.o. 242,47  s DPH  10.07.2023 Kancelárske potreby, čistiace potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
64 36237337 Seyfor Vema 7,52  s DPH  10.07.2023 Poplatok za elektronické výplatné pásky
65 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.07.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
66 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  10.07.2023 9900986131 Telefón + internet za 6/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
67 31620540 Altys 198,00  s DPH  10.07.2023 212010 Monitorovanie objektu za 3.Q.2023
Kremnička 39 97405 Banská Bystrica
68 46082182 Papera s.r.o. 9,98  s DPH  11.07.2023 Prach na pranie
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
69 36677281 ZSE Energia, a.s. 380,66  s DPH  11.07.2023 9410332533 Odber elektrickej energie 06/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
70 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  18.07.2023 Paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q.2023
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
71 52486567 Webglobe, a.s. 71,86  s DPH  18.07.2023 Webhosting Plus - csppbb.sk
72 36650196 Sattva, s.r.o. 220,72  s DPH  18.07.2023 3 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
73 35763469 Slovak Telekom, a.s. 28,07  s DPH  24.07.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.06.2023 - 14.07.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
74 31365078 PosAm, spol. s.r.o. 98,40  s DPH  01.08.2023 5 USB token  - ŠP
Bajkalská 28 82109 Bratislava
75 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  01.08.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 08/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
76 00354252 Špeciálna základná škola 467,40  s DPH  02.08.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 07/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
77 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 643,16  s DPH  02.08.2023 112202645 Vodné, stočné 9.4.2023 - 26.7.2023
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
78 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  09.08.2023 9900986131 Telefón + internet 7/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
79 36677281 ZSE Energia, a.s. 345,44  s DPH  09.08.2023 9410332533 Odber elektrickej energie 7/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
80 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  23.08.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
81 36016802 EM Lift 59,80  s DPH  23.08.2023 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
82 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,71  s DPH  23.08.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.7. - 14.8.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
83 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  06.09.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 9/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
84 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  11.09.2023 9900986131 Telefón + internet za 08/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
85 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 39,00  s DPH  11.09.2023 Školenie
Družstevná 232/2 04001 Košice
86 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.09.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
87 36677281 ZSE Energia, a.s. 285,12  s DPH  13.09.2023 9410332533 Odber elektrickej energie za 08/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
88 31560806 MIKROHUKO spol. s.r.o. 634,08  s DPH  18.09.2023 6 Slaboprúdový rozvádzač nástenný + montáž
Kollárova 11 97401 Banská Bystrica
89 45740313 KANTORKA, n.o. 90,00  s DPH  19.09.2023 Školenie - kvalifik.predpoklady pedagog. a odbr. zamestnancov
Bazalková 7 04017 Košice
90 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,63  s DPH  25.09.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.8.2023 - 14.09.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
91 36040436 STYK SERVIS, s.r.o. 1 064,00  s DPH  02.10.2023 Revízia plynových kotlov
Ružová 9 97401 Banská Bystrica
92 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  02.10.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 10/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
93 00354252 Špeciálna základná škola 668,40  s DPH  10.10.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 09/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
94 36677281 ZSE Energia, a.s. 256,79  s DPH  10.10.2023 9410332533 Odber elektrickej energie 09/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
95 36237337 Seyfor Vema 7,26  s DPH  10.10.2023 Poplatok za poskytovanie služby mVL - elektronické výplatné pásky
96 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  10.10.2023 9900986131 Telefón + internet 09/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
97 31569323 Altys spol. s.r.o. 198,00  s DPH  10.10.2023 212010 Monitorovanie objektu na 4.Q.2023
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
98 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.10.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 10/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
99 50259482 Šuša Marek 350,00  s DPH  19.10.2023 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu
Horná 83 97401 Banská Bystrica
100 Diego 194,68  s DPH  19.10.2023 8 Metrážny koberec - hnedý
Beton út. 26 00000 Maďarsko
101 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  20.10.2023 Paušál BOZP a OPP za obdobie 3.Q.2023
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
102 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,42  s DPH  20.10.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.9. - 14.10.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
103 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 071,82  s DPH  26.10.2023 112202645 Vodné, stočné 27.7.2023 - 16.10.2023
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
104 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  03.11.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu za 11/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
105 00354252 Špeciálna základná škola 854,30  s DPH  06.11.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 10/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
106 Poradca podnikateľa 18,00  s DPH  10.11.2023 Finančný spravodajca r. 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie)
107 Poradca podnikateľa 100,00  s DPH  10.11.2023 Úplné znenia r.2023 - 2.preddavok
108 Poradca podnikateľa 26,40  s DPH  10.11.2023 Finančný spravodajca r. 2024 preddavok
109 Poradca podnikateľa 240,19  s DPH  10.11.2023 Úplné znenia r.2024 - 1. preddavok
110 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  10.11.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 11/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
111 35763469 Slovak Telekom, a.s. 112,67  s DPH  10.11.2023 9900986131 Telefón + internet za 10/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
112 36677281 ZSE Energia, a.s. 479,99  s DPH  10.11.2023 9410332533 Odber elektrickej energie 10/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
113 36016802 EM Lift 59,80  s DPH  27.11.2023 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
114 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,31  s DPH  27.11.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.10.2023 - 14.11.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
115 52288595 LEMI KOM, LEMI s.r.o. 80,00  s DPH  27.11.2023 Kontrola a čistenie komína a dymovodu
Poľná 6412/21 97405 Banská Bystrica
116 36650196 Sattva, s.r.o. 288,00  s DPH  01.12.2023 10 Tonery
Horná 51 97401 Banská Bystrica
117 35743565 Magna Energia a.s. 7 924,18  s DPH  01.12.2023 P0545/2022 Odber zemného plynu 12/2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
118 46082182 Papera s.r.o. 1 247,06  s DPH  01.12.2023 11 Kancelárske, čistiace, hygienické a kuchynské potreby
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica
119 00354252 Špeciálna základná škola 751,70  s DPH  05.12.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 11/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
120 36631124 Slovenská pošta 83,00  s DPH  05.12.2023 Včielka, vrabček - predplatné 2024,2025
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
121 35874422 HECHT SK 589,00  s DPH  08.12.2023 9 Motorová kosačka s pojazdom
Letisková II. 1925/20 97401 Prievidza
122 35874422 HECHT SK 148,97  s DPH  08.12.2023 Ručné náradie, lopata na sneh, skrutkovač
Letisková II. 1925/20 97401 Prievidza
123 44854056 LegalSoft s.r.o. 1 378,55  s DPH  08.12.2023 13 Učebné pomôcky ( chránená dielňa ZŤP )
Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice
124 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  08.12.2023 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 12/2023
Muškátová 38/495 04011 Košice
125 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  08.12.2023 9900986131 Telefón + internet za 11/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
126 35739487 NAY a.s. 629,99  s DPH  08.12.2023 Umývačka riadu Whirlpool
Tuhovská 15 83006 Bratislava
127 35739487 NAY a.s. 142,97  s DPH  08.12.2023 DVD prehrávač, rádioprehrávač - predškoláci
Tuhovská 15 83006 Bratislava
128 36174319 NOMILAND, s.r.o. 3 181,70  s DPH  12.12.2023 Nábytok do triedy ŠMŠ
Magnezitárska 11 04013 Košice
129 36644048 Pyroboss, s.r.o. 90,00  s DPH  12.12.2023 Paušál BOZP a OPP za obdobie 4.Q.2023
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
130 36644048 Pyroboss, s.r.o. 108,00  s DPH  12.12.2023 Paušál PZS za obdobie rok 2023
Lúčna 64 97401 Banská Bystrica
131 36677281 ZSE Energia, a.s. 467,72  s DPH  12.12.2023 9410332533 Odber elektrickej energie za 11/2023
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
132 36237337 Seyfor Vema 471,60  s DPH  12.12.2023 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/23 - 11/24
133 36824453 TOP-SAN, s.r.o. 18 047,00  s DPH  13.12.2023 12 Oprava havarijného stavu TUV
Banícka 86 97405 Malachov
134 37593846 Rumanovský Alexander 200,00  s DPH  14.12.2023 Služby v procese verejného obstarávanie (plyn)
Švermova 26 97404 Banská Bystrica
135 47078839 INSGRAF s.r.o. 1 029,20  s DPH  14.12.2023 Učebné pomôcky ( predškoláci )
Nešporová 1012/23 92701 Šaľa
136 36174319 NOMILAND, s.r.o. 1 776,40  s DPH  14.12.2023 Učebné pomôcky (predškoláci)
Magnezitárska 11 04013 Košice
137 OSKOLA s.r.o. 202,40  s DPH  14.12.2023 Učebné pomôcky (predškoláci)
138 00354252 Špeciálna základná škola 586,90  s DPH  15.12.2023 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ za 12/2023
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
139 43852980 Gajdoš Ivan 7 200,00  s DPH  20.12.2023 14 Dvere exteriérové dvojkrídlové
Internátna 2 97401 Banská Bystrica
140 51828600 ELZET - PMR s.r.o. 565,00  s DPH  20.12.2023 Revízia el. spotrebičov, ručného el. náradia a predlž. prívodov
THK 4027/37 97401 Banská Bystrica
141 47078839 INSGRAF s.r.o. 2 264,00  s DPH  21.12.2023 15 Nábytok do tried ŠMŠ
Nešporová 1012/23 92701 Šaľa
142 35763469 Slovak Telekom, a.s. 28,00  s DPH  21.12.2023 9900986131 Mobilný telefón 15.11.2023 - 14.12.2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
143 46082182 Papera s.r.o. 560,56  s DPH  22.12.2023 Kancelárske potreby, nábytok, USB
Čerešňová 17 97401 Banská Bystrica