Číslo Obnos  Mena Dátum Číslo Číslo
dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text
1 46113177 Energie 2 2 632,00  s DPH  08.01.2024 1121824
2 51108178 PSDOMOV s.r.o. 81,60  s DPH  08.02.2024 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2024
Klemensova 34 01001 Žilina
3 52486567 Webglobe, a.s. 23,90  s DPH  08.01.2024 Registrácia csppbb.sk
4 31569323 Altys spol. s.r.o. 252,00  s DPH  08.01.2024 212010 Monitorovanie objektu 1.Q.2024
Kremnička 39 97401 Banská Bystrica
5 36677281 ZSE Energia, a.s. 474,16  s DPH  15.01.2024 9410332533 Odber elektrickej energie 12/20234
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
6 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  15.01.2024 9900986131 Telefón + internet 12/2023
Bajkalská 28 81762 Bratislava
7 Poradca podnikateľa 51,02  s DPH  15.01.2024 Úplné znenia r.2023 - vyúčtovanie
8 35743565 Magna Energia a.s. 3 748,26  s DPH  15.01.2024 P0545/2022 Plyn - vyúčtovanie 01.11.2023 - 31.12.2023
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
9 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  24.01.2024 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 1/2024
Muškátová 38/495 04011 Košice
10 Poradca podnikateľa 32,03  s DPH  22.01.2024 Finančný spravodajca r. 2023
11 36237337 Seyfor Vema 7,52  s DPH  29.01.2024 Poplatok ( elektronické výplatné pásky)
12 35763469 Slovak Telekom, a.s. 26,83  s DPH  29.01.2024 9900986131 Mobilný telefón 15.12.2023 - 14.01.2024
Bajkalská 28 81762 Bratislava
13 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 300,67  s DPH  29.01.2024 112202645 Vodné, stočné 17.10.2023 - 19.01.2024
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
14 00162957 Ives 118,80  s DPH  29.01.2024 P 3/2012 Služby STP APV ( winibeu ) 2/2024-12/2024, 1/2025
Čsl. armády 20 04118 Košice
15 00354252 Špeciálna základná škola 818,60  s DPH  05.02.2024 1/2014 Stravné, réžia, dopravné náklady ŠMŠ 1/2024
Ďumbierska 15 97401 Banská Bystrica
16 44031483 EuroTRADING s.r.o. 58,80  s DPH  13.02.2024 2018-ZO6716 Výkon zodpovednej osoby 2/2024
Muškátová 38/495 04011 Košice
17 35763469 Slovak Telekom, a.s. 91,37  s DPH  09.02.2024 9900986131 Telefón + internet 1/2024
Bajkalská 28 81762 Bratislava
18 46113177 Energie 2 2 632,00  s DPH  13.02.2024 1121824 Odber zemného plynu 2/2024
19 36016802 EM Lift 59,80  s DPH  15.02.2024 0032012 Revízia výťahu
Mierová 8 96681 Žarnovica
20 36677281 ZSE Energia, a.s. 378,19  s DPH  19.02.2024 9410332533 Odber elektrickej energie 1/2024
Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava
21 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27,92  s DPH  05.03.2024 9900986131 Mobilný telefón 15.1.2024 - 14.02.2024
Bajkalská 28 81762 Bratislava
22 36650676 Pyroboss BB, s.r.o. 104,80  s DPH  27.02.2024 Kontrola hasiacích prístrojov + správa
Partizánska cesta 3312/71A 97401 Banská Bystrica